(+86) 18613012387

ลดไขมันในเลือด ด้วยเครื่องกรองเลือด

วันที่เผยแพร: 2023-07-28

เนื่องจากการใช้ชีวิตประจำวันและอาหารการกินที่เปลี่ยนแปลงไป อาหารที่กินมันมากขึ้น เค็มขึ้น มีน้ำตาลมากขึ้น และอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพมีจำนวนมากขึ้น ทำให้เกิดผู้ป่วยโรคอ้วน โรคความดัน โรคไขมันในเลือดสูงและโรคหัวใจเป็นต้น เพิ่มมากขึ้นและไม่มีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนลดลง มีผลกระทบต่อสุขภาขร่างกายของประชาชนอย่างมาก โรคไขมันในเลือดสูงเป็นมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรชาวจีนอย่างเห็นได้ชัด  หากรุนแรงจะส่งผลให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ไหลตาย โรคลมชัก เป็นโรคที่อันตรายต่อชีวิต

F01.jpg


 การป้องกันและรักษาโรคไขมันในเลือดสูงยิ่งเร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีโอกาสลดความรุนแรงของโรคที่จะเกิดขึ้นได้เร็วเท่านั้น

การฝอกเลือด : ด้วยการกรองเลือดชนิดเครื่องกรองสองชั้น

ภายใต้การจัดการของนายแพทย์ เชิน ห้าว หยุน ทีมแพทย์และพยาบาลจากแผนก ICU เริ่มจัดแผนการ เริ่มจัดแผนการรักษา เพื่อลดไขมัน ในหัวข้อ “การจัดการและการใช้งานเครื่องฟอกเลือด” “ทฤษฎี การใช้งาน การวินิจฉัยประวัติผู้ป่วย ของฟอกเลือดโดยแผ่นกรองสองชั้น” ด้วยการระวังจากทุกรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการแพทย์ ด้านการรักษาพยาบาล และอภิปรายเรื่องการใช้งาน การใช้เครื่องฟอกเลือดด้วยการกรองสองชั้นในผู้ป่วย โรคไขมันสูงที่ไม่สารถรักษาได้โดยยาจากแพทย์แผนกอายุรกรรม

02.jpg

ลักษณะการทำงานของการฟอกเลือดสองชั้นคือ การใช้แผ่นกรองที่มีขนาดของการกรองไม่เท่ากัน เพื่อกำจัดเอาเซลล์ไขมันที่ไม่ต้องการออกไป

ใช้เครื่องกรองสองชนิดที่มีขนาดของรูการกรองไม่เท่ากัน โดยเครื่องกรองตัวแรกจะเป็นตัวกรองพลาสมาออกมา หลังจากกรองพลาสมาออกมาแล้วนั้น ฝันที่ สอง คือการแยกกรองส่วนประกอบของพลาสมา เพื่อแยกเอาแอนติบอดี สารประกอบเชิงซ้อนของภูมิคุ้มกัน LDL ไตรกลีเซอรีน โคเรสเตอรอล ออกมา หลังจากการกรองสิ่งเหล่านนี้ออกมาแล้วนั้น จะมีการส่งพลาสมาที่ได้ทำการกรองแล้วกลับเข้าสู่ร่างกาย

การรักษาด้วยวิธีนี้นั้น ใช้ได้กับผู้ป่วยในวงกว้าง ผลข้างเคียงต่ำ การรักษาใช้เวลาสั้น สามารถกรองเอาสารประกอบที่ไม่ดีออกจากร่างกายได้

เคสแรกกับการรักษาด้วยการฟอกเลือดสองชั้นเพื่อเป้าหมายของการลดไขมันในเลือด

จากการสนับสนุนจากทุกแผนกของโรงพยาบาล นำโดยนายแพทย์จางฮ่ายหยวน และผู้ช่วยนายแพทย์เฉินห้าวหยุน และหัวหน้าแผนก ICU ผู้ป่วยฟอกเลือดกรองสองชั้นครั้งแรกของโรงพยาบาลได้รับผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ  


03.jpg

ใช้เวลาทั้งหมด 4 ชั่วโมง ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามารายงานตัวที่โรงพยาบาล ตรวจสุขภาพร่างกาย ทำการรักษาและออกจากโรงพยาบาล ผลเลือดของก่อนและหลังการทำการรักษามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด

04.jpg

ดูแลผู้ป่วยอย่างละเอียด ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ป่วย

แพทย์และพยาบาลตอบคำถามจากผู้ป่วยอย่างอบอุ่น และมีความอดทน ไม่ว่าจะเป็นข้อสงสัยของการรักษา การดูแลตนเองหลังการรักษา

และเนื่องจากการเจาะเลือดเพื่อทำการกรองเลือดนั้นจะต้องเจาะแขนและขาทั้งสองข้าง ทำให้แขนของผู้ป่วยเกิดอาการชา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยางบริหารมือ จะช่วยให้อาการชาบริเวณแขนบรรเทาลงได้ อุปกรณ์อีกอย่างที่นำมาใช้เพื่อบรรเทาอาการนั่นก็คือเครื่องนวดไฟฟ้า

05.jpg

อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่บริบาลช่วยผู้ป่วยด้วยการนวดตามบริเวณต่างๆบนร่างกาย ศรีษะ มือ ให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด หลังจากการรักษาเสร็จสิ้น ผู้ป่วยได้เห็นสิ่งที่กรองออกมา รู้สึกตกใจและพอใจในการทำการรักษาโรคไขมันในเลือดสูงด้วยวิธีนี้เป็นอย่างมาก

แผนก ICU เพียบพร้อมไปด้วยทีมแพทย์และพยาบาลระดับมืออาชีพ มีประสบการณ์ด้านการใช้เครื่องกรองเลือด มีผุ้ป่วยที่เข้ามานัดเพื่อจะทำการรักษามากขึ้นเรื่อยๆ มากกว่านั้นยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการของโรคอ้วนและไขมันสูงอีกด้วย

 

 


ติดตามเราได้ที่ รู้ทันข่าวสารโรคมะเร็ง
*
*
*
มี ไม่มี