082-058-8855
(+86) 18613012387

ฉีดยา “เพียงเข็มเดียว” ความหวังใหม่ในการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งอยู่ในระยะแพร่กระจายไปยังตับด้วยเทคโนโลยีอิตเทรียม-90

วันที่เผยแพร: 2022-08-11

ฉีดยา “เพียงเข็มเดียว” ความหวังใหม่ในการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งอยู่ในระยะแพร่กระจายไปยังตับด้วยเทคโนโลยีอิตเทรียม-90

มะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งทวารหนักนั้น เป็นมะเร็งที่มีแนวโน้มแพร่กระจายไปยังตับได้ค่อนข้างสูง การแพร่กระจายของมะเร็งไปยังตับนั้นมีโอกาสมากถึง 50% และ 80-90% ของผู้ป่วยซึ่งมีการแพร่กระจายจะมีอาการรุนแรงมาก อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยอยู่ได้เพียง 5 ปีมีเพียง 10% เท่านั้นและนี้คือปัญหาหลักที่ทางการแพทย์กำลังรับมืออยู่ แต่ปัจจุบันนี้มีนวัตกรรมการรักษาด้วยเทคโนโลยีอิตเทรียม-90 ซึ่งเป็นวิธีที่เข้ามาแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ป่วยได้

เทคโนโลยีอิตเทรียม-90 คืออะไร?

สำหรับผู้ป่วยซึ่งล้มเหลวจากการรักษาแบบทั่วไปและผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และโรคมะเร็งทวารหนักซึ่งมีการแพร่กระจายไปยังบริเวณตับและไม่สามารถทำการรักษาด้วยการผ่าตัดได้ การรักษาด้วยวิธีการฝังแร่อิตเทรียม-90สำหรับผู้ป่วยซึ่งเนื้อเยื่อมะเร็งมีการแพร่กระจายไปยังตับแล้วนั้นสามารถเข้าไปควบคุมการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อมะเร็งที่มีการแพร่กระจายออกไปได้ สร้างโอกาสการกลับไปรักษาด้วยการผ่าตัดอีกครั้งของผู้ป่วยได้

นอกเหนือจากข้อกำหนดทางการรักษาซึ่งกำหนดให้ผู้ป่วยซึ่งมีอาการ “โรคมะเร็งลำไส้กระจายไปยังตับ”แล้วนั้น ยังสามารถทำการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับชนิดเซลล์ปฐมภูมิซึ่งไม่สามารถทำการผ่าตัดด้วยการผ่าเอาเนื้อเยื่อเซลล์มะเร็งออกได้ สามารถทำได้โดยการฝังแร่ไว้ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อลดการเพิ่มจำนวนและลดขนาดของเนื้อเยื่อเซลล์มะเร็ง สร้างโอกาสการกลับไปรักษาด้วยการผ่าตัดได้อีกครั้ง หรือทำให้ชะลอการลุกลามของโรคได้อีกด้วย

ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดของสาธารณสุขประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำปี ค.ศ. 2022 “ข้อแนะนำของการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับชนิดเซลล์ปฐมภูมิ” หรือว่าจะเป็นข้อแนะนำทางการรักษาโรคมะเร็งจากองค์การอาหารและยาของประเทศทางฝั่งยุโรป ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า การรักษาด้วยวิธีนี้ได้ผลต่อการรักษาโรคมะเร็งตับที่ไม่สามารถทำการผ่าตัดได้ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้อนุมัติการรักษาด้วยวิธีนี้สำหรับการทดลองทางคลินิกในการรักษาโรคมะเร็งตับระยะ เราเชื่อว่าการพัฒนาการทดลองทางคลินิกที่ได้เริ่มขึ้นแล้วนี้ สามารถสร้างประสิทธิภาพทางการรักษาและสามารถนำมาใช้ได้จริงทางการรักษา

ข้อดีของการรักษาด้วยเทคโนโลยีอิตเทรียม-90

เทคโนโลยีอิตเทรียม-90 จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็งตับได้อีกในไม่ช้า

ในปี 2002 การฉีดการฉีดไมโครสเฟียร์ [90Y] ของอิตเทรียม ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) และได้รับการอนุมัติจาก The European Medicines Agency (EMA) ในช่วง 20 ปีนับตั้งแต่เปิดตัว มีการรักษาผู้ป่วยไปแล้วมากกว่า 120,000 คนจากทั่วโลก ความปลอดภัยและประสิทธิภาพได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทางคลินิกโดยสมาคมมะเร็งวิทยาแห่งยุโรป (ESMO), National Comprehensive Cancer Network (NCCN), สถาบันแห่งชาติเพื่อความเป็นเลิศด้านสุขภาพและการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา (NICE) และสถาบันอื่นๆ ที่เผยแพร่แนวทางรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจายไปยังตับ ตั้งแต่เดือนเมษายนของปีนี้ โรงพยาบาลที่เชื่อถือได้หลายแห่งในประเทศจีนได้ดำเนินการและดำเนินการใช้ SIR-Spheres®(อนุภาคเรซินไมโครสเฟียร์เคลือบสารกัมมันตรังสี Y-90) ในการผ่าตัดรักษาและได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีเป็นอย่างมาก ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้นหลังจากการผ่าตัด อีกทั้งยังไม่มีผลข้างเคียงใดๆ อีกด้วย

ผู้ป่วยรายแรกในจีนที่ได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีอิตเทรียม-90 หลังทำการฉีดแร่อิตเทรียม ก็ได้เข้ารักบการผ่าตัดเอาเนื่อเยื่อเซลล์มะเร็งออก เนื้อเยื่อที่ผ่าตัดออกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 ซม. และเนื้อเยื่อมะเร็งที่ยังหลงเหลืออยู่มีเพียงแค่ 4% เท่านั้น 10 วันหลังจากการผ่าตัด AFP ของผู้ป่วยลดลงเหลือเพียงแค่ 100ng/ml หลังจากทีมแพทย์สหสาขาได้ทำการอภิปราย มีความเห็นพ้องต้องกันว่า อาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับได้รับการควบคุม ไม่จำเป็นต้องทำการรักษาด้วยวิธีอื่นเพิ่มเติม เพียงแต่จะต้องเข้ามาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเป็นประจำ

และเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยมีโปรแกรมการรักษาที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทางโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจวได้ทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อนำเทคโนโลยีชนิดนี้เข้ามาใช้ในโรงพยาบาล มีการเตรียมการโดยการนำเข้าอุปกรณ์ เตรียมสถานที่ และห้องผ่าตัดเพื่อรองรับการรักษาด้วยวิธีนี้ เพราะการดำเนินการรักษาด้วยวิธีนี้ได้นั้นโรงพยาบาลจะต้องผ่านการตรวจอย่างเข้มงวด สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งจะได้รับข่าวดีในเวลาอันใกล้นี้อย่างแน่นอน

ศูนย์บำบัดการแพร่กระจาย โรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจว

โรงพยาบาลมีอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับดำเนินการผ่าตัดแบบการส่องกล้องอย่างครบครัน เครื่องตรวจหาความผิดปกติของสภาพเส้นเลือด (DSA) , เครื่องซีที 128 แถว,เครื่อง ECT 16 แถว และอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมาย สามารถรองรับการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องได้อย่างครอบคลุม การทำรังสีร่วมรักษาภายในหลอดเลือด, ใช้คลื่นความถี่วิทยุ ใช้คลื่นไมโครเวฟ และการสลายเนื้อเยื่อมะเร็งด้วยวธีการต่างๆเช่น การรักษาด้วยมีดฮีเลียมอาร์กอน, Electroporation ที่ไม่สามารถย้อนกลับได้, การฝังแร่ และPDT พลังแสงบำบัด เป็นต้น เพื่อทำการรักษาโรคมะเร็งได้อย่างแม่ยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้น

ติดตามเราได้ที่ รู้ทันข่าวสารโรคมะเร็ง
*
*
*
มี ไม่มี