(+86) 18613012387

เชื้อHPV ชนิดรุนแรงใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะกลายเป็นมะเร็ง

วันที่เผยแพร: 2022-11-25

เชื้อHPV ชนิดรุนแรงใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะกลายเป็นมะเร็ง

ในวัยเยาว์และวัยเจริญพันธุ์ เกิดการเปลียนแปลงในเซลล์สความัส การติดเชื้อ HPV ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์สความัส อนุภาคก่อโรคภายในตัวไวรัสจะเข้าไปจับกับ DNA ของมนุษย์ หากตัวไวรัสยังคงอยู่ในมนุษย์ จะทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์กลายเป็นเนื้อเยื่อมะเร็งได้ในที่สุด หลังจากนั้นเซลล์จะเกิดการสูญเสียสมดุลของการเจริญเติบโตเกิดการกลายพันธุ์เป็นมะเร็งในที่สุด

หลังจากที่ผู้ป่วยติดเชื้อ HPV จนมีการพัฒนาจนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกนั้นส่วมมากแล้วจะผ่านวงจรดังนี้ “ติดเชื้อ-ติดเชื้อเรื้อรัง-เกิดการผิดปกติของเซลล์ในระดับต่ำ-เกิดความผิดปกติของเซลล์ในระดับสูง-เกิดการฝังตัวของเซลล์มะเร็ง” โดยปกติแล้วจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 8-10 ปี

จะป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้อย่างไร

การป้องกันในระดับแรก    - คือการป้องกันการติดเชื้อไวรัส ทำโดยการฉีดวัคซีน HPV ตัดปัญหาการติดเชื้อHPV ตั้งแต่ในระยะแรก

การป้องกันในระดับที่สอง - คือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ทำโดยการตรวจเนื้อเยื่อของเซลล์บริเวณปากมดลูกว่ามีความผิดปกติหรือมีการติดเชื้อ HPV หรือไม่ สามารถตรวจเพื่อค้นหาการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อมะเร็งหรอืมะเร็งปากมดลูกในระยะแรกได้

การป้องกันในระดับที่สาม - หากมีการตรวจพบว่ามีรอยโรคของเนื้อเยื่อมะเร็งแล้วนั้น ผู้ป่วยจะต้องเข้าสู่ระบบการทำการรักษาโดยเร็ว จากมุมมองของการผ้องกันดรคแล้วนั้น สามารถเข้าใจได้ว่าความจริงแล้งโรคมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ติดต่อได้ การเป็นโรคมะเร็งนั้นถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่แลวร้ายที่สุดของผู้ที่ติดเชื้อ HPV อย่างเรื้อรัง แต่หากมีวิธีที่สามารถป้องกันการติดเชื้อ HPV ได้แล้วนั้น ก็จะสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้

ติดตามเราได้ที่ รู้ทันข่าวสารโรคมะเร็ง
*
*
*
มี ไม่มี