(0086) 400-0086222

ข้อมูลปี 2022 มีการตรวจพบผู้ป่วยโรคมะเร็งจำนวน 8 คนทุกๆ 1 นาที! เราจะป้องกันมะเร็งได้อย่างไร?

วันที่เผยแพร: 2022-08-12

ข้อมูลปี 2022 มีการตรวจพบผู้ป่วยโรคมะเร็งจำนวน 8 คนทุกๆ 1 นาที! เราจะป้องกันมะเร็งได้อย่างไร?

จากมุมมองทางสถิติ ทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งในตลอดช่วงชีวิต ด้วยอายุ การดูแลตัวเองที่บกพร่อง สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (ส่งผลให้เกิดสารก่อมะเร็งได้) สิ่งนี้ล้วนเป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง

สถิติมะเร็งที่ประเทศจีนล่าสุดจากศูนย์มะเร็งแห่งชาติประจำปี 2022 --

“อุบัติการณ์และการเสียชีวิตจากมะเร็งในจีน ปี 2017 (อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งและการตายในประเทศจีน ในปี 2017(Cancer incidence and mortality in China, 2016 ))”ในรายงาน มีข้อเท็จจริงจากสาธารณชน นั่นก็คือ : ในประเทศจีน ทุกๆ 1 นาทีจะพบผู้ป่วยโรคมะเร็งจำนวน 8 คน

เมื่อโรคมะเร็งกลายเป็นโรคทั่วไป เราจะป้องกันได้อย่างไร? วันนี้เราจะมาพูดถึงข้อมูลมะเร็งล่าสุด ที่จะสามารถต่อต้านโรคมะเร็งด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ได้

อันดับที่หนึ่ง, สถานการณ์ทั่วไป

ในปี 2016 ประเทศจีนมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่กว่า 4.064 ล้านราย มีดังนี้:

* แหล่งที่มา: จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่และผู้เสียชีวิตในประเทศจีนปี ค.ศ. 2016

จากกราฟแสดงให้เป็นว่า จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศจีนในปี 2016 มีอัตราการตรวจพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย ในที่นี้ประกอบด้วย โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็งตับ และโรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งเหล่านี้เป็นโรคมะเร็งมีการตรวจพบเป็นจำนวนสูงในประเทศจีน

เป็นที่น่าสังเกตว่าสำหรับผู้หญิง มะเร็งเต้านมได้แซงหน้ามะเร็งปอดจนกลายเป็นอัตราการเกิดมะเร็งสูงสุดไปแล้ว

อันดับที่สอง,สองความแตกต่างทั้งสองที่มีความสำคัญ

ตามรายงานของศูนย์มะเร็งแห่งชาติจีนพบว่า พบ 2 ความแตกต่างที่สำคัญในการป้องกันอุบัติการณ์มะเร็งระหว่างชายและหญิง:

1. กลุ่มอายุต่างๆ

* ที่มา: จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่และผู้เสียชีวิตที่ประเทศจีนประจำปี ค.ศ. 2016

ข้อมูลทั่วไปพบว่า ยอดผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ในทั้งชายและหญิง คือผู้คนที่อยู่ในช่วงอายุ 60-79 ปี

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มอายุ 0-19 ปี และ 60 ปีขึ้นไป อัตราการพบในเพศชายจะสูงกว่าเพศหญิง ส่วนผู้ที่อยู่ในอายุ 15-59 ปี จะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

2. ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ 5 ประการ

เพื่อเน้นถึงบทบาทสำคัญของการป้องกันมะเร็ง องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดประเภทมะเร็ง 1/3 ที่สามารถป้องกันได้และมากถึง 40% ของมะเร็ง การศึกษาของศูนย์มะเร็งแห่งชาติของจีนพบว่า 23 ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้สำหรับโรคมะเร็งได้รับการวิเคราะห์จากปัจจัยหลัก 5 ประการนั่นก็คือ พฤติกรรม อาหาร เมตาบอลิซึม สิ่งแวดล้อม และการติดเชื้อ มากกว่า 45.2% ของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเกิดจากสาเหตุนี้ต่างๆดังต่อไปนี้

เพศชายคิดเป็น 51.2% และปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุด 5 ประการ ได้แก่ การสูบบุหรี่ การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี การรับประทานผลไม้น้อย การดื่มแอลกอฮอล์ และฝุ่น PM2.5

ผู้หญิงคิดเป็น 34.9% และปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุด 5 ประการ ได้แก่ การรับประทานผลไม้น้อย การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี การสูบบุหรี่ (โดยเฉพาะควันบุหรี่มือสอง) น้ำหนักเกิน และการติดเชื้อ HPV

อันดับที่สาม, ​สามสิ่งที่ควรตระหนักอยู่เสมอ

คัดกรองโรคมะเร็งแต่เนิ่นๆ / วินิจฉัยเร็ว / รักษาเร็ว

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งและการตรวจร่างกายมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการตรวจคัดกรองตั้งแต่เนิ่นๆ การตรวจหาตั้งแต่เนิ่นๆ และการวินิจฉัยโรคมะเร็งที่แม่นยำ การกำหนดการวินิจฉัยและแผนการรักษาเฉพาะบุคคล การส่งเสริมการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งที่ได้มาตรฐาน และการจัดการทั้งกระบวนการกำหนดแผนการรักษาของผู้ป่วยโรคมะเร็ง

อันดับที่สี่, สี่ความผิดปกติที่ต้องพึงระวัง

แนวทางในการป้องกันและตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง (ฉบับวิทยาศาสตร์) เผยแพร่โดยศูนย์มะเร็งแห่งชาติในปี 2021 ได้เสนออาการ 11 ประการต่อไปนี้เป็นสัญญาณเตือนมะเร็งที่เรียกว่า “ภัยเงียบ” ของมะเร็ง

1. การเปลี่ยนแปลงของผิว

ผิวหนังชั้นกำพร้ามีเนื้อเยื่อผิดปกติเกิดขึ้นที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า;

หากมีแผลเกิดขึ้นแผลจะหายยากหรือไม่หาย;

ไฝหรือหูดสีดำบนผิวกายมีความลึกหรือเพิ่มขนาดขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น;

2. การเปลี่ยนแปลงด้านระบบทางเดินอาหาร

อาหารไม่ย่อยถาวรและเบื่ออาหาร;

มีอาการขับถ่ายที่ผิดปกติ เช่นเวลาการขับถ่ายเปลี่ยนไป หรือ มีเลือดออกขณะทำการขับถ่าย;

3.มีการเปลี่ยนแปลงของระบบสืบพันธุ์

ปัสสาวะเป็นเลือดแต่ไม่มีอาการเจ็บปวด ปัสสาวะขัด;

เลือดออกที่บริเวณช่องคลอด หรือมีอาการเลือดออกขณะถูกสัมผัส;

4. อื่นๆ

ความผิดปกติของการได้ยิน เลือดกำเดาไหล ปวดศีรษะ เสียงแหบแห้งเรื้อรัง ไอแห้ง มีเสมหะ ไอเป็นเลือด ความผิดปกติทางด้านร่างกาย เช่น การบีบรัด อาการปวด มีไข้โดยไม่ทราบสาเหตุ อ่อนเปลี้ย น้ำหนักลดลงอย่างต่อเนื่อง

อันดับที่ห้า,ห้าการคัดกรองที่เราควรจะต้องทำ

โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

ข้อมูลจากศูนย์มะเร็งของประเทศจีนพบว่าในปี ค.ศ. 2020 ชี้ให้เห็นว่ามะเร็งที่มีส่วนทำให้การเสียชีวิตโดยรวมในประเทศจีนลดลงกว่าในปี 2016 สาเหตุหลักมาจากอัตราการตรวจพบมะเร็งกระเพาะอาหารในระยะเริ่มแรกและการตรวจคะกรองมะเร็งกระเพาะอาหาร

วิธีการคัดกรอง

การส่องกล้องกระเพาะอาหาร และ gastric biopsy เป็นวิธีการที่เชื่อถือได้มากที่สุดในการวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหาร

ใครบ้างที่ควรได้รับการคัดกรองโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร?

ฉันทามติของจีนเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งกระเพาะอาหารในระยะแรกและการวินิจฉัยและรักษาด้วยการส่องกล้อง(ฉบับปี 2014), ฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนการคัดกรองมะเร็งกระเพาะอาหารระยะแรกในประเทศจีน (ฉบับร่าง)(ฉบับปี 2017), เป้าหมายประชากรในการตรวจคัดกรองที่ประเทศจีนคือบุคคลที่อายุน้อยกว่า 40 ปี

ประชากรที่ควรคัดกรองมะเร็งกระเพาะอาหารมีดังนี้ :

• ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงขอการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร

• การติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร

• สมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร

• ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ สำหรับมะเร็งกระเพาะอาหาร (เช่น การรับประทานเกลือมาก อาหารเค็ม การสูบบุหรี่ การดื่มพิษ ฯลฯ)

• โรคมะเร็งในกระเพาะอาหารก่อนหน้านี้ที่พบกันบ่อย ได้แก่ โรคกระเพาะแกร็น แผลในกระเพาะอาหาร ติ่งเนื้อในกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารตกค้างหลังการผ่าตัด โรคกระเพาะเกินขนาด และโรคโลหิตจางที่เป็นอันตราย

โรคมะเร็งเต้านม

รายงาน ความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งเต้านมและการอัตราการตายของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมในปี 2017 ในประเทศจีน ชี้ให้เห็นว่าทั้งอัตราการเสียชีวิตโดยรวมและตามอายุของมะเร็งเต้านมในสตรีนั้นกำลังเพิ่มขึ้น

วิธีการคัดกรอง

• อัลตร้าซาวด์เต้านม: ความสามารถในการวินิจฉัยที่แม่นยำและอัตราบังเอิญในการวินิจฉัยสูงสำหรับการแยกแยะซีสต์ เนื้องอกที่เป็นก้อน และมวลเต้านมที่หนาแน่น

• การตรวจเช็คเต้านม (การตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม) อัตราความแม่นยำสำหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมระยะแรกสูง

ใครบ้างที่ควรตรวจมะเร็งเต้านม?

ผู้หญิงธรรมดา กลุ่มเสี่ยง (เคยได้รับการฉายรังสีที่หน้าอกมาก่อน ความบกพร่องทางพันธุกรรม ท่อน้ำนม /ต่อมลูกหมากโตผิดปกติ /เคยประวัติของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในแหล่งกำเนิด) ไม่จำเป็นต้องตรวจก่อนอายุ 40 ปี แนะนำให้คัดกรองล่วงหน้า ไม่จำกัดอายุ หากเริ่มตรวจตอนก่อนอายุ 40 ปี ทุกๆ 1-2 ปี ควรตรวจมะเร็งเต้านมสัก 1 ครั้ง ตรวจเต้านมประจำปี แนะนำให้ทำร่วมกับ B-ultrasound สำหรับหน้าอกที่มีความหนาแน่นสูง การตรวจเต้านม การอัลตราซาวน์เต้านมทุกๆ 6 เดือน – 1 ปี อายุมากกว่า 70 ปีและร่างกายแข็งแรง และมีอายุยืนกว่าคนทั่วไป 10 ปี แนะนำให้รักษาการคัดกรอง หากพบก้อนเต้านม ควรตรวจ MRแบบปรับปรุงทุกปีเมื่อจำเป็น

แนะนำ

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ด้วยการดูแลและสนับสนุนด้านสุขภาพของของผู้หญิงในระดับประเทศ และความตระหนักด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นของผู้คน การตรวจคัดกรองมะเร็งสองครั้งจึงรวมอยู่ในโครงการตรวจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2022 โรงพยาบาลของเราได้กลายเป็นสถาบันที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจคัดกรอง “มะเร็งสองชนิด” ฟรีในเขตหวงผู่ เมืองกวางโจว โดยให้บริการตรวจคัดกรองที่ครอบคลุมสำหรับผู้หญิงอายุ 35-64 ปีสามารถเข้ามาสอบถาม เพิ่มเติมและรับแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อทำการลงทะเบียนได้ที่โรงพยาบาล

โรคมะเร็งลำไส้

เมื่อเทียบกับปี 2015 ความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเพิ่มขึ้น จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 2 และจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับที่ 4 ของโรคมะเร็งที่พบได้มากที่สุดในประเทศจีน

วิธีการคัดกรองเบื้องต้น

•การตรวจคัดกรองอุจจาจะว่ามีเลือดปะปนหรือไม่ แนะนำควรจะตรวจทุกปีปีละ 1 ครั้ง

• ตรวจโดยใช้แอนติบอดีหาเลือดในอุจจาระ แนะนำควรจะตรวจทุกปีปีละ 1 ครั้งหรือ 3ปีครั้ง

• การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) แนะนำให้ทำการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ทั้งหมดที่เป็นมาตรฐานสำหรับบริเวณลำไส้เล็กส่วนปลาย

ใครบ้างที่ควรได้รับการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่?

• เพศชาย

• อายุ ≥45 ปี

• ผู้สูบบุหรี่

• ดัชนีมวลกาย ≥ 24, BMI = น้ำหนัก (กก.) ÷ ส่วนสูง (ม.)²

• มีประวัติเคยเป็นติ่งเนื้อลำไส้ใหญ่หรือครอบครัวมีประวัติเคยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มาก่อน

• มี polyposis adenomatous ซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับการเกิดก้อนเนื้อในลำไสที่มีผลมาจากกรรมพันธุ์

โรคมะเร็งตับ

มะเร็งตับเป็นหนึ่งในเนื้องอกที่ร้ายแรงที่สุดในประเทศจีน ปัจจุบันสาเหตุและการเกิดโรคของมะเร็งตับระยะแรกยังไม่ชัดเจน จากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า เกี่ยวข้องกับการบริโภคแอลกอฮอล์ ไวรัสตับอักเสบ อาหารและน้ำดื่มและปัจจัยทางพันธุกรรม

วิธีการคัดกรอง

•AFP (alpha-fetoprotein) เป็นเครื่องเฉพาะสำหรับการวินิจฉัยมะเร็งตับ

• อัลตราซาวนด์ช่องท้อง - สามารถตรวจหารอยโรคภายในตับที่น่าสงสัยได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และมีความละเอียดสูง ระบุรอยโรคเรื้อรังหรือเนื้อแข็งได้อย่างแม่นยำ และสังเกตว่ามีการแพร่กระจายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในตับหรือช่องท้องหรือไม่

ใครบ้างที่ควรรีบตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่?

เพศชาย 45-74 ปี เพศหญิง 50-74 ปี และผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้ มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งตับ

• ไวรัสตับอักเสบบีแอนติเจนพื้นผิว (HBsAg) บวก

• ผู้ที่มีประวัติติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (HCV)

• มีคนครอบครัวมีประวัติเป็นโรคตับแข็งหรือเป็นโรคมะเร็งตับมาก่อน

โรคมะเร็งปอด

รายงานระบุว่าในปี 2020 จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดในจีนจะสูงถึง 710,000 ราย หรือคิดเป็น 23.8% ของผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทั้งหมด โรคมะเร็งปอด เป็น 1 ใน 5 ที่มีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุดในกลุ่มโรคมะเร็ง

วิธีการคัดกรอง

การทดลองตรวจคัดกรองปอดแห่งชาติ (NSLT) แสดงให้เห็นว่าการตรวจคัดกรองด้วย CT แบบขดลวดขนาดต่ำ (LDCT) สามารถลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตได้ 20% เมื่อเทียบกับการถ่ายภาพรังสีทรวงอกแบบธรรมดาในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อมะเร็งปอด

ใครควรได้รับการตรวจล้าง?

• สูบบุหรี่ ≥30 ซอง/ปี

• โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

• ผู้ที่มีอาชีพที่มีความเสี่ยงที่จะเป็น

• ผู้สูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี รวมถึงผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่า 30 ซอง/ปี และผู้ที่เลิกสูบบุหรี่น้อยกว่า 15 ปี

ติดตามเราได้ที่ รู้ทันข่าวสารโรคมะเร็ง
*
*
*
มี ไม่มี