(+86) 18613012387

โรงพยาบาลมีการนำเทคนิคสมองเอไอเข้ามาใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

วันที่เผยแพร: 2023-01-31

อุปกรณ์ที่มีความแม่นยำของการตรวจสูง / ทางโรงพยาบาลได้ทำการนำเข้าอุปกรณ์การตรวจดิจิตอลที่มีความสามารถในการคำนวนการตรวจได้อย่างละเอียด ช่วยในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอดในระยะแรก

ในประเทศจีนโรคที่มีอุบัติการเกิดขึ้นสูงที่สุด และเป็นอับดับหนึ่งของสาเหตุการตายนั่นก็คือโรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งปอดมีอัตราการเกิดสูงและการรักษาให้กับมาแข็งแรงเหมือนเดินนั้นเป็นไปได้ยาก ตรวจพบเร็ว รักษาเร็วเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองอย่างละเอียดในเบื้องต้น สามารถเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตได้ แต่เราอาจจะสงสัยว่าการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอดอย่างละเอียดในระยะแรกทำได้อย่างไร เนื่องจากในปัจจุบันการทำซีทีบริเวณช่องอกเป็นเรื่องปกติทั่วไป มีคนจำนวนมากที่ได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายและพบจุดเล็กๆในปอด

หากสามารถได้รับการตรวจที่มีคุณภาพตั้งแต่ช่วงแรกว่าจุดเล็กๆที่พบในปอดนั้นเป็ฯเนื้อเยื่อชนิดใด เป็นเรื่งที่อยู่ในความสามารถของแพทย์แผนกรังสี ขนาดของจุดทที่พบบริเวณปอดนั้นสามารถนำมาอ้างอิงได้ว่าเนื้อเยื่อชนิดนั้นเป็นเนื้อเยื่อชนิดดีหรือชนิดเลว แต่ขนาด ลักษณะโดยรอบ ความหนาแน่นของเนื้อเยื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและน้ำหนัก อัตราการเจริญเติบโต จำนวนเส้นเลือดที่อยู่ภายใน สิ่งต่างๆที่กล่าวมาเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยชนิดของเนื้อเยื่อได้ด้วยเช่นกัน การอ่านค่าวินิจฉัยของโรคจากการอ่านค่าซีทีถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากอีกอย่างหนึ่ง

ปีใหม่นี้ทางโรงพยาบาลได้ร่วมกับบริษัทซึ่งทำการพัฒนาAI บริษัทเทคโนโลยี Beijing Yizhun AI จำกัดมหาชน เพื่อนำAI เข้ามาใช้ในการคำนวนผลจากการตรวจช่องอกด้วยซีทีสแกน ได้เข้ามามีบทบาทในการตรวจคัดกรองจุดบนปอด ให้ความแม่นยำสูงมากขึ้น สร้างข้อมูลพื้นฐาน ระบบการคิดคำนวน รวบรวมข้อมูล เข้ามาเพิ่มคุณภาพของการตรวจ สมองเอไอสามารถทำงานร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำให้การตรวจเป็นไปอย่างละเอียดถึงสองรอบในครั้งเดียว เพิ่มความแม่นยำของการตรวจคัดกรองได้ถึง 99% อีกทั้งยังสนับสนุนการตรวจสำหรับเนื้องอกชนิดที่แตกต่างกันออกไป และเนื้องอกที่เกิดในบริเวณอื่นๆของร่างกายอีกด้วย ให้การตรวจเป็นไปได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น จากที่ต้องใช้เวลาในการตรวจมากกว่า 20 นาทีต่อคน ก็สามารถทำเสร็จได้ภายในเวลาแค่เพียงสิบวินาที ให้การตรวจอยู่บนพื้นฐานของความสะดวกสบายและมีความแม่นยำ ให้การพบแพทย์มีความสะดวกและแม่นยำ

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอดด้วยสมองอัจฉริยะ กับการตรวจด้วยระบบทั่วไปโดยไม่มีสมองอัจฉริยะควบคู่ต่างกันอย่างไร

การใช้สมองอัจริยะเข้ามาช่วยในการวินิจฉัยการตรวจนั้น ระบบสามารถนำผลการตรวจของผู้ป่วยคนเดียวกันในหลายครั้งเข้าสู่ไฟล์เดียวกัน ผู้ป่วยไม่จำเป็นตองเก็บรักษาฟิมล์เอาไว้ อีกทั้งยังไม่จำเป็นต้องกังวลว่าการติดตามผลการรักษาจะมีปัญหาในภายหลัง ระบบ AI จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยเพื่อนำมาเปรียบเทียบกันในระยะยาวระหว่างผลลัพธ์เก่าและใหม่ที่มีอยู่ในระบบ และสำหรับรอยโรคที่เดียวกันสามารถติดตามได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ให้ผู้ป่วยได้เข้าใจและมีความชัดเจนกับโรคของตัวเองมากยิ่งขึ้น และสำหรับการพยากรณ์การพัฒนาของโรค คำนวนผลการรักษา การเข้ามามีส่วนร่วมของแพทย์ ทำให้สามารถควบคุมโรคได้ตั้งแต่ระยะเบื้องต้น ให้การคัดกรองโรคมะเร็งปอดเป็นไปอย่างแม่นยำมากที่สุด


ติดตามเราได้ที่ รู้ทันข่าวสารโรคมะเร็ง
*
*
*
มี ไม่มี