(+86) 18613012387

โรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจวได้ผ่านการรับรอง JCI

วันที่เผยแพร: 2023-03-24

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจวได้ผ่านการรับรอง JCI

นั่นหมายถึงการแสดงศักยภาพทั้งทางด้านคุณภาพของการรักษา ความปลอดภัยของระบบการรักษาของโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจวได้รับมาตราฐานการรับรองระดับนานาชาติ

หลังจากการเตรียมตัวมากว่า 16 เดือน วันที่ 6 - 9 ของเดือนมีนาคม โรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจวทำการต้อนรับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจงานจากหน่วยงาน JCI

การตรวจสอบใช้เวลาทั้งหมด 4 วัน มาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ ยึดตามหลักการของคณะกรรมการองค์กรด้านสุขภาพของสหรัฐอเมริกา ฉบับที่ 7 แบ่งออกเป็น การตรวจรักษา การดูแลและบริบาลผู้ป่วย ระบบการจัดการ ระบบโครงสร้างการทำงานของโรงพยาบาล งานบริการด้านการรักษา การดูแลด้านเภสัชกรรม ความปลอดภัยของอุปกรณ์ต่างๆ ระบบการควบคุมและการป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาด ความปลอดภัยและการจัดการดูแลข้อมูลของผู้ป่วย โดยทำการตรวจอย่างละเอียดของทุกหัวข้อที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ได้เข้าทำการตรวจสอบอย่างละเอียดแบบรอบด้าน เจ้าหน้าที่ผู้ทำการรับรองมาตราฐาน JCI ได้ให้การยอมรับกับระรบบของโรงพยาบาล โดยกล่าวกับทางโรงพยาบาลว่า “แม้ว่าโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเปิดใหม่ โรงพยาบาลได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของการบริการ และการจัดการค่อนข้างดีมากด้านความปลอดภัยที่เป็นระบบ” “สำหรับด้านคุณภาพการบริการที่ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วยนั้น ได้รับความพึงพอใจถึง 100% จุดดีทำได้ดีมาก”

ขณะที่ให้การยอบรับรับคุณภาพของทางโรงพยาบาลนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจก็ได้ให้คำแนะนำต่างๆไว้ สำหรับหัวข้อที่ต้องได้รับคำแนะนำเจ้าหน้าที่ของทาง JCI ร่วมกับผู้บริหารของทางโรงพยาบาลก็ได้ปรึกษาและร่วมมือกันคิดแนวทางแก้ปัญหา เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยในอนาคต

เจ้าหน้าที่ Alissa ผู้ทำการตรวจสอบ JCI ได้ทำการกล่าวในงานปิดโครงการตรวจสอบ JCI ว่า “ อันดับแรก ดิฉันเป็นตัวแทนของคณธกรรมกการการตรวจสอบมาตราฐาน JCI ต้องขอบพระคุณโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลกวางโจวเป็นอย่างมากที่ได้ทำการเชิญคณะกรรมการการตรวจสอบมาที่ โรงพยาบาล และยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เข้ามาเห็นการทำงานด้านการบริการผู้ป่วยที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ มีความพยายามต่อเพื่อผลลัพธ์ที่ดีของงาน”

คณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ตามหลักเกณฑ์การยื่นขอเอกสารตามหลัก JCI แล้วนั้นมีกฎเกณฑ์ทั้งสิ้นกว่า 1200 ข้อ โรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจวได้ผ่านการทดสอบเกือบทั้งหมด ถือว่าทำได้ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง

การผ่านมาตรฐาน JCI ถือว่าเป็นถ้วยเกียรติยศแรกของโรงพยาบาล นี่เป็นการทดสอบแรกที่ผ่านไปได้อย่างงดงาม เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของพนักงานในโรงพยาบาลซึ่งทำการปฏิบัติตัวตามหลัก JCI จนกลายเป็นความคุ้นชิน งานทั้งหมดที่ทำนั้น เพื่อผู้ป่วย โดยยึดคติหลักคือการให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับโรงพยาบาลมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

ในอนาคตภายภาคหน้า ถ้วยเกียรติยศ JCI จะถือเป็นจุดเริ่มต้นของเดินทางของโรงพยาบาล ให้ก้าวเข้าสู่การบริการด้านสุขภาพระดับนานาชาติ ที่เน้นความปลอดภัยและคุณภาพของการบริการด้านการรักษาเป็นหลัก


ติดตามเราได้ที่ รู้ทันข่าวสารโรคมะเร็ง
*
*
*
มี ไม่มี