(+86) 18613012387

พัฒนางานบริการทางการแพทย์ สร้างสะพานทางการแพทย์ระหว่างจีน-อินเดีย ІІ นายแพทย์ Akash Aboti ได้เข้าเยี่ยมโรงพยาบาล

วันที่เผยแพร: 2022-12-07

     นายแพทย์ Akash Aboti เข้าเยี่ยมชมงานบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพของโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจว ในวันที่ 1 ธันวาคม

     บ่าย 4โมง ภายใต้การต้อนกับจากหัวหน้าแผนกการตลาดระหว่างประเทศนายชิวช่าง นายแพทย์ Akash Aboti ได้เข้าเยี่ยมชมแผนกต่างๆของโรงพยาบาล ได้เห็นถึงอุปกรณ์ที่ทันสมัย สภาพแวดล้อมการบริการที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งให้การชื่นชมกับคติของโรงพยาบาล

     หลังจากการเยี่ยมชมเสร็จสิ้นลง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลนายโจว จึ เฉิงได้เข้าพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการแพทย์ระหว่างกัน

 

     ในระหว่างการแลกเปลี่ยนความรู้ นายแพทย์ได้แสดงความชื่นชมต่อการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล และได้กล่าวว่า ถึงการรักษาโรคมะเร็งภายในประเทศอินเดียจะมีความหลากหลาย แต่บุคคลที่มีรายได้ค่อนข้างสูงส่วนใหญ่จะเข้าทำการรักษาในต่างประเทศซึ่งมีคุณภาพด้านการบริการทางการแพทย์สูงกว่าเป็นส่วนมาก ในแต่ละปีมีผู้ป่วยจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ค้นหาการบริการทางการแพทย์และคุณภาพที่สูงกว่าในจำนวนที่มากขึ้น ประเทศจีนก็เป็นอีกประเทศเป้าหมายของการบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลรอยัลลีให้ความสำคัญการคุณภาพการบริการ สร่งความพึงพอใจให้แก่ผู้ป่วยชาวต่างชาติได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางโรงพยาบาลจะทำการพัฒนาแผลตฟอรืมทางการแพทย์ระหว่างจีน-อินเดีย ต่อไปในอนาคต

     ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลนายโจว จึ เฉิงได้กล่าวว่า โรงพยาบาลรอยัลลีได้ทำการก่อสร้างตามมาตราฐาน JCI โดยยึดคุณภาพของการบริการทางการแพทย์เป็นหลัก ความต้องการของผู้ป่วยก็คือความต้องการของโรงพยาบาล ในขณะที่ทางโรงพยาบาลใกล้ที่จะเปิดรับลูกค้าชาวต่างชาติในเร็ววันนี้ ทางโรงพยาบาลได้ทำการเตรียมความพร้อม อย่างเต็มที่เพื่อรับผู้ป่วยชาวต่างชาติ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการบริการระดับพรีเมี่ยม

หลังการเข้าเยี่ยมชม ผู้อำนวยการโจว จึ เฉิง ได้ให้ของที่ระลึกแก่นายแพทย์ Akash Aboti


ติดตามเราได้ที่ รู้ทันข่าวสารโรคมะเร็ง
*
*
*
มี ไม่มี