(+86) 18613012387

การสร้างความเข้มแข็งให้แก่แผนก|โรงพยาบาลได้ทำการเชิญนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำDSAในผู้ป่วยโรคมะเร็งเข้าทำงานในโรงพยาบาล

วันที่เผยแพร: 2022-11-18

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการรักษา

ทางโรงพยาบาลได้ทำการเรียนเชิญนายแพทย์

ผู้มีชื่อเสียงด้านการทำDSAในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

เปิดการรักษาทางคลีนิคในโรงพยาบาล

แผนกDSA ประจำโรงพยาบาลมะเร็งกวางโจวรอยัลลี

แผนกการรักษาด้วยการส่องกล้องประจำโรงพยาบาลมะร็งรอยัลลีกวางโจวมีระบบการจัดการรักษาการส่องกล้องผ่าตัดที่ครบวงจร ด้วยอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยจากบริษัทชั้นนำ ซีเมนต์ ด้วยเครื่อง DSA เครื่อง CT 128 แถว และเครื่อง ECT ชนิด 16 แถวจากบริษัท GE

การรักษาโรคมะเร็งด้วย DSA รวมไปถึงการรักษาโรคมะเร็งตับ โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งตับอ่อน โรคมะเร็งลำไส้ โรคมะเร็งสูติ-นรีเวช โรคมะเร็งส่วนบนและไหล่ โรคมะเร็งกระดูก และการรักษาโรคมะเร็งที่อยู่ในระยะลุกลามด้วยวิธีการปิดหลอดเลือดแดง การทำการสลายก้อนเนื้อด้วยคลื่นไมโครเวฟ การฝังแร่เป็นต้น

โรคตับแข็งและอาการเลือดออกในตับต่างๆ การทำ DSA เพื่อรักษาอาการท้องมานในผู้ป่วยโรคมะเร็ง การขยายหลอดเลือดดำที่ตับผ่านทางหลอดเลือดดำที่ต้นคอ(TIPS) การรักษาความดันสูงในระบบเปอร์ตัล การอุดเส้นเลือดบางส่วนในม้ามเป็นต้น รวมไปถึงอุดหลอดเลือดดำบางส่วนในตับ ในอวัยวะท่อนล่างของร่างกาย ด้วยเทคนิคDSA

การรักษาโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดด้วยเทคนิค DSA รวมไปถึงการอุดหลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำ โรคหลอดเลือดอุดตันในส่วนต่างๆของร่างกาย(หลอดเลือดแดงในไตตีบตัน, หลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดดำอุดตันในท่อนล่างของร่างกาย)

แนะนำทีมแพทย์

นายแพทย์ หวาง ฟาง จุน

นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแผนก DSA ประจำโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนแห่งเมืองกวางโจว ผู้เขียน “หนังสือข้อกำหนดด้านสาธารณสุขข้อที่125 / หนังสือ การวินิจฉัยรังสีวิทยา” “หนังสือข้อกำหนดด้านสาธารณสุขข้อที่135 / หนังสือเรียนแพทย์แผนจีนสำหรับนักศึกษาขั้นสูง ม หนังสือใช้แสงให้เป็นโรคก็จะไม่มีที่หลบซ่อน , รังสีวิทยาทำให้การวินิจฉัยง่ายขึ้น, สลายโรคภายใต้กล้องส่องมาร--การใช้เทคนิคDSA, เป็นบรรณาธิการหลักของหนังสือ5 ฉบับ , รองบรรณาธิการ 6 ฉบับ เป็นอาจารญ์ในหัวข้องต่างๆมากกว่า 50 หัวข้อ มีงานวิจัยตีพิมพ์มากกว่า 70 ฉบับ มีประสบการณ์การทำงานด้านรังสีวิทยามาแล้วกว่า 40 ปี ทำการบูรณาการระหว่างการฉายแสงร่วมกับแพทย์แผนจีน มีประสบการณ์ด้านการรักษาโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดต่างๆ โรคมะเร็ง กระดูกตายตัว อาการมีบุตรยากและทำงานวิจัยเกี่ยวกับโรคต่างๆ ได้รับผลลัพธ์ที่ดี มีประสบการณ์ด้านการวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับข้อเข่า เต้านม ด้วยการตรวจด้วยวิธีรังสีวิทยา

ความถนัด:การทำDSA; ศัลยกรรมหลอดเลือด; ศัลยกรรมตับและถุงน้ำดี

โรคที่ถนัด:มะเร็งตับ มะเร็งปอด เนื้องอกในตับ เนื้องอกในมดลูก อะดีโนไมโอซิส ซีสต์ในส่วนต่างๆ และเนื้องอกไม่ร้ายแรงอื่นๆ และรอยโรคที่คล้ายเนื้องอก หลอดเลือดแดงอุดตัน เบาหวานลงเท้า เส้นเลือดขอด ลิ่มเลือดดำ และโรคหลอดเลือดอื่นๆ

นายแพทย์เริ่นโท่ว

นายแพทย์ระดับชำนาญการ

มีประสบการณ์ด้านการทำงานด้านโรคมะเร็งมากว่า 10 ปี เคยเข้าฝึกงานในโรงพยาบาลมะเร็งประจำมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น 1 ปี ภายใต้การนำของศาสตราจารย์อู่เพ่ยหง

โรคที่ถนัด: ถนัดด้านการรักษาโรคมะเร็งปอด การรักษาโรคมะเร็งปอดด้วยเทคนิค DSA เช่น การทำให้สารเคมีบำบัดที่หลอดเลือดแดงให้เข้าไปที่ตับโดยตรง การกำจัดเนื้องอกด้วยคลื่นไมโครเวฟ กำจัดเนื้องอกด้วยคลื่นวิทยุ การฝังแร่ เป็นต้น

นายแพทย์หลิวจินเหวิน

นายแพทย์ระดับชำนาญการ

มีประสบการณ์การทำงานด้านโรคมะเร็งมากว่า 10 ปี เคยเข้าฝึกงานในโรงพยาบาลมะเร็งประจำมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น 1 ปี ภายใต้การนำของศาสตราจารย์อู่เพ่ยหง

โรคที่ถนัด: ถนัดด้านการฝังแร่, การทำDSA, การให้ยาเคมีบำบัดผ่านทางหน้าท้องโดยการเพิ่มอุณหภูมิให้แก่ตัวยา

ติดตามเราได้ที่ รู้ทันข่าวสารโรคมะเร็ง
*
*
*
มี ไม่มี