(+86) 18613012387

คุณภาพการบริการ การผ่าตัดที่ละเอียดรอบคอบ แผนกผู้ป่วยนอกแนวใหม่ ข่าวใหม่อาทิตย์นี้

วันที่เผยแพร: 2022-11-09

คุณภาพการบริการ การผ่าตัดที่ละเอียดรอบคอบ แผนกผู้ป่วยนอกแนวใหม่ ข่าวใหม่อาทิตย์นี้

หัวข้อหลัก

1.พยาบาลจากแผนกอายุรศาสตร์ได้รับคำชมจากผู้ป่วย

2.เคสแรกของโรงพยาบาลสำหรับการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งเต้านมโดยการผ่าตัดเอาเต้านมและต่อมน้ำเหลืองออกทั้งหมด

3.เคสแรกของโรงพยาบาลสำหรับการผ่าตัดเนื้องอกในมดลูก

4.โรงพยาบาลได้ทำการเปิดแผนกเพิ่มอีกสองแผนกดังนี้ แผนกตับอักเสบและ

แผนกเทคนิคการรักษาด้วยPICC

01

—— ข่าวใหม่ ——

การบริบาลที่รับรับคำยืนยัน

1.ทีมพยาบาลได้รับคำชมจากผู้ป่วยด้านการบริการที่ดีและมีคุณภาพ

ในวันที่9 สิงหาคม ผู้ป่วยได้ให้ป้ายชื่นชมแก่พยาบาลหลิวเย่น เพื่อเป็นการขอบคุณที่คุณพยาบาลได้ให้การบริการที่อบอุ่นและการดูแลอย่างรอบคอบ

ผู้ป่วยและคนในครอบครัวต้องการได้รับการบริการที่มีคุณภาพสูง เมื่อเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้คุณพยาบาลหลิวเย่นเพชิญหน้ากับปัญหาโดยที่ไม่หลบหลีก เพิ่มคุณภาพและความรอบคอบของการบริการขึ้นเท่าตัว สร้างความพอใจให้แก่ผู้ป่วยและคนดูแลเป็นอย่างยิ่ง

02

—— ข่าวที่สอง ——

เคสแรกของโรงพยาบาลสำหรับการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งเต้านมโดยการผ่าตัดเอาเต้านมและต่อมน้ำเหลืองออกทั้งหมด

วันที่ 28 เดือนสิงหาคม ภายใต้การนำของนายแพทย์อู่อ้ายกว่อผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมศาสตร์ ทางโรงพยาบาลได้ทำการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งเต้านมโดยการผ่าตัดเอาเต้านมและต่อมน้ำเหลืองออกทั้งหมด การผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่น วิสัญญีแพทย์พอใจต่อการผ่าตัด ผู้ป่วยกลับเข้าห้องวอร์ดหลังรู้สึกตัว

นายแพทย์อู่อ้ายกว่อได้แนะนำว่า การผ่าตัดด้วยวิธีนี้สามารถทำการตัดเอารอยโรคของเนื้อเยื่อทั้งหมดออกได้ ไม่ทำลายกล้ามเนื้อหน้าอกมั้งชนิดมัดเล็กและมัดใหญ่ ไม่มีผลกระทบต่อการออกกำลังกายหลังการผ่าตัด อีกทั้งยังสามารถเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างเต้านมใหม่ในอนาคตได้

03

—— ข่าวที่สาม ——

เคสแรกของโรงพยาบาลสำหรับการผ่าตัดเนื้องอกในมดลูก

วันที่ 29 เดือนสิงหาคม แผนกสูติ-นรีเวชภายใต้การนำของแพทย์หญิงหลอเสี่ยวฉิน ทางโรงพยาบาลได้ประสบความสำเร็จการผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกเป็นเคสแรกของโรงพยาบาล ขณะทำการผ่าตัดเลือดออกไม่ถึง 50 มิลลิลิตร อาการหลังการผ่าตัดของผู้ป่วยเป็นที่น่าพอใจ

เนื้องอกในมดลูกเป็นเนื้องอกที่ประกอบด้วยเยื่อบุผิวทั่วไปในมดลูกบวกกับเนื้อเยื่อมะเร็งรวมเข้าด้วยกัน คิดเป็น5-10% ของเนื้องอกในมดลูกทั้งหมด ในปัจจุบันยึดการรักษาด้วยการผ่าตัดเป็นหลัก การรักษาด้วยฮอร์โมนบำบัด เคมีบำบัดหรือและการฉายแสง สำหรับผู้ป่วยส่วนมากที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่นๆ อัตราการรอดชีวิต5 ปีอยู่ที่ 80%

04

—— ข่าวที่ 4 ——

โรงพยาบาลได้ทำการเปิดแผนกเพิ่มอีกสองแผนกดังนี้ แผนกตับอักเสบและแผนกเทคนิคการรักษาด้วยPICC

แผนกตับอักเสบมีรายละเอียดดังนี้

แพทย์ประจำแผนก : นายแพทย์หวางเจี้ยนหนาน

เวลาออกตรวจ : ทุกวันบ่ายพุธ

ขอบเขตการรักษา : โรคตับอักเสบเรื้อรัง โรคตับแข็ง การตรวจคัดกรองมะเร็งตับ การรักษาโรคตับอักเสบในระยะแรก ฯลฯ

แผนก PICC

เวลาทำการ : ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทั้งวัน

วันเสาร์-อาทิตย์:  ครึ่งวันเช้า

ขอบเขตการดูแล : ดูแลและบำรุงสาย PICC , เปลี่ยนสายส่งอาหาร ท่อฉี่ เป็นต้น


ติดตามเราได้ที่ รู้ทันข่าวสารโรคมะเร็ง
*
*
*
มี ไม่มี