(+86) 18613012387

ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลได้ผ่านมาตราฐานองค์กรอาหารและยาประจำประเทศจีน

วันที่เผยแพร: 2022-09-19

ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลได้ผ่านมาตราฐานองค์กรอาหารและยาประจำประเทศจีน

วันที่ 14 เดือนกันยายน แผนกเภสัชกรรมของโรงพยาบาลได้ผ่านมาตราฐานอาหารและยาของกรมควบคุมเภสัชกรรมประจำมณฑลกวางตุ้ง ทางกรมได้จัดกรรมการด้านการตรวจสอบมาที่โรงพยาบาลเพื่อดำเนินการตรวจสอบมาตราฐานด้านเภสัชกรรมโดยเฉพาะ

หลังจากนี้โรงพยาบาลจะสามารถจัดทำงานวิจัยด้านเภสัชกรรมเกี่ยงกับการรักษาโรคมะเร็งได้ ให้โรงพยาบาลได้มีโอการเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมใหม่ๆทางการแพทย์ ในอนาคตโรงพยาบาลจะมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเภสัชกรรมและการรักษากับผู้เชี่ยวชาญทั้งจากในและต่างประเทศ มีส่วนร่วมในการวิจัยยาชนิดใหม่ ให้ความสามารถด้านการจัดการงานวิจัยมีระดับขึ้นอีกขั้น

เตรียมพร้อมอย่างดีเพื่อเข้าสู่ระบบ การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice(GCP))

ทางโรงพยาบาลได้มีการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบด้านการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี เจ้าหน้าที่บริหารขั้นสูงของโรงพยาบาลได้เห็นความสำคัญของการได้มาตรานี้เป็นอย่างมาก ได้จัดการอย่างเคร่งครัดตามกฎ (กรมเภสัชกรรมของประเทศจีน)(องกรค์อาหารและยาของประเทศยา)(กฎด้านการจัดการยาเพื่อการรักษา) กําหนดมาตรฐานตามข้อกําหนดเพื่อปรับปรุงโครงสร้างขององค์กร จัดตั้งสมาคมและกรรมการด้านเภสัชกรรม กําหนดระบบการจัดการ GCP ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) และเอกสารมาตรฐานอื่น ๆ มีการคัดเลือกหน่วยงานสำหรับการจัดการยื่นเรื่องขอผ่านงานอย่างเคร่งครัด มีการจัดการส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลออกไปฝึกอบรม และมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่นๆมาแนะแนวทาง มีการจัดฝึกอบรมภายในโรงพยาบาลหลายครั้งเพื่อให้การสอบมาตราฐานเป็นไปอย่างราบรื่น จัดการอบรมออนไลน์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของสถาบัน จริยธรรมของนักวิจัย เพื่อคุณภาพของการทดลองทางคลีนิคในภายภาคหน้า

ด้วยการเตรียมความพร้อมมากว่าครึ่งปีภายใต้การนำของผู้บริหารและความพยายามร่วมกันของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ทำให้ปัจจุบันนี้การจัดการด้านการทดลองทางคลีนิคภายในโรงพยาบาลได้ผ่านมาตราฐานกรมเภสัชกรรมเป็นที่เรียบร้อย และได้ผ่านการตรวจจากหน่วยงานเภสัชกรรมประจำมณฑลครั้งแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การพัฒนาอย่างรวดเร็วขององค์กรได้รับการยอมรับ คุณภาพด้านการรักษาเพิ่มระดับขึ้นอีกขั้น

ช่วงเช้าของวันที่ 14 เดือนกันยายน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ประเมินและรับรองของสํานักงานบริหารยาประจํามณฑลกวางตุ้งได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลเพื่อทำการประเมินมาตราฐานด้านการปฏิบัติการทางคลีนิค เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลผู้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ได้แก่ นายแพทย์หวางจี้เซินผู้อำนวยการโรงพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายแพทย์จางฮ่ายหยวน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายจางหยุนหง รองผู้อำนวยการด้านจริยธรรมของโรงพยาบาลศาสตราจารย์นายแพทย์หวางจี้เซิน คณะกรรมการด้านจริยธรรมของโรงพยาบาลศาสตราจารย์แพทย์หญิงหม่าหลานหยิง ผู้อำนวยการแผนกอายุรกรรมมะเร็งวิทยาประจำโรงพยาบาลนายแพทย์อู่อ้ายกว่อ

ขณะทำการประชุมนั้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายแพทย์หวางจี้เซินได้กล่าวต้อนรับ และรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์การทดลองทางคลีนิคของทางโรงพยาบาลได้แก่ผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการการตรวจสอบที่ได้มาเข้าร่วมประชุมให้ได้รับทราบ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายจางหยุนหงได้กว่างรายงานเกี่ยวกับการทำงานของคณะกรรมการด้านจริยกรรมทางการแพทย์ของโรงพยาบาลให้แก่คณะกรรมการการตรวจสอบ แพทย์หญิงหม่าหลานหยิงได้ทำการรายงานในนามของแผนกอายุรกรรมมะเร็งวิทยา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์หวางจี้เซิน

ผู้อำนวยการแผนกจริยกรรมประจำโรงพยาบาล นายแพทย์จางหยุนหง

ตัวแทนแผนกอายุรกรรมมะเร็งวิทยา แพทย์หญิงหม่าหลานหยิง

คณะกรรมการการตรวจสอบได้ทำการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลดังนี้ ลักษณะโดยรวมของโรงพยาบาล แผนกจริยธรรม และตรวจสอบห้ากลุ่มวิชาชีพเพื่อประเมินมาตรฐานอย่างเคร่งครัด ขณะทำการตรวจจะมีการสอบถามด้านการทดลองทางคลีนิคอย่างเข้มงวด

หลังจากนั้น ผู้เชี่ยวชาญได้เข้าทำการตรวจสอบห้องทำงาน ศูนย์การปฏิบัติงานทางคลินิก ศูนย์เก็บข้อมูลการปฏิบัติงานทางคลินิกของสำนักงานจริยธรรม ห้องเอกสารของสำนักงานจริยธรรม และเข้าทำการตรวจสอบห้ากลุ่มวิชาชีพบริเวณสถานที่ทำงาน

ภาพการตรวจสอบสถานที่จริง

 
 
 
 

หัวหน้าของแต่ละกลุ่มวิชาชีพได้ทํารายงานตรวจสอบโดยละเอียดเกี่ยวกับการจัดตำแหน่งของอุปกรณ์ในห้องต่างๆ มีการตรวจสอบอย่างละเอียด รายละเอียดที่ทำการตรวจสอบในฝ่ายจริยธรรมมีตั้งแต่การตรวจสอบไฟล์ส่วนบุคคล การตรวจสอบการจัดไฟล์สำหรับจัดการงานในฝ่าย การจัดการการอบรม การจัดการระบบการควบคุมและจัดเก็บยา การจัดการควบคุมคุณภาพต่างๆ โดยทำการตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบ

ช่วงสุดท้ายของการตรวจสอบ คณะกรรมการการตรวจสอบการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ได้ทำการสรุปรายละเอียดการตรวจสอบ และแจ้งต่อโรงพยาบาลถึงสิ่งที่จะต้องปรับปรุงและสิ่งที่โรงพยาบาลสามารถจะพัฒนาไปปในทางที่ขึ้นได้ กรรมการได้ชื่นชมกับการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี และได้แนะนำว่าการ ตรวจสอบเป็นไปอย่างเข้มงวดตามหลักกฎหมาย และจะต้องมีการควบคุมอยู่เรื่อยเพื่อการพัฒนาของงานเป็นไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ยึดคติหลักและความตั้งใจริเริ่มของโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการหวางจี้เซินได้กล่าวแสดงความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับการตอบรับอย่างดีจากกรรมการการตรวจสอบ ในอนาคตทางโรงพยาบาลจะทำการยึดมั่นในหลักการดั้งเดิม “เคารพในทุกชีวิต” โดยให้การบริการซึ่ง “ยึดผุ้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการบริการ” เป็นปณิธานหลักของโรงพยาบาล และให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของการรักษาเป็นเป้าหมายหลัก ยึดมั่นตามกฎการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีและกฎหมายด้านจริยธรรมทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อก้าวข้ามไปสู่อีกขั้นของการปรับปรุงและเติมเต็มคุณภาพทางการรักษา ควบคุมคุณภาพการรักษาอย่างเข้มงวด ให้การรักษาเป็นไปอย่างปลอดภัยและยึดหลักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มากที่สุด เป็นแสงสว่างให้กับผู้ป่วย

ติดตามเราได้ที่ รู้ทันข่าวสารโรคมะเร็ง
*
*
*
มี ไม่มี