(+86) 18613012387

สมาคมฟื้นฟูโรคมะเร็งพลังแห่งชีวิตประจำมณฑลกวางตุ้ง ได้เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

วันที่เผยแพร: 2022-08-16

วันที่ 13 มิถุนายน สมาคมฟื้นฟูโรคมะเร็งพลังแห่งชีวิตประจำมณฑลกวางตุ้งได้เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจว วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ หลี่หมิ่น ประธานโรงพยาบาล, หวางจี้เซิน ประธานบริหารประจำโรงพยาบาล, จางหยุนหงรองประธานกรรมการประจำโรงพยาบาล, จางไห่หยวน ผู้ช่วยคณบดีและผู้นำคนอื่นๆ ของสถาบัน ได้กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยหลังจากที่ผู้นำสมาคมฯ ได้เข้าเยี่ยมเยียนและเข้าชมโรงพยาบาลของเราแล้ว ต่างก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ โดยทางสมาคมนั้น ค่อนข้างที่จะประทับใจกับการทำงานของเราเป็นอย่างมาก

แขกที่มาเยือนในรอยัลลีกวางโจว

ร่วมมือร่วมกำลัง มุ่งมั่นส่งเสริมการกุศล

หลังจากนั้น ทั้งสองฝ่ายก็ได้ทำการเจรจากันอย่างเป็นมิตร เฉินไห่ชุน เลขาสมาคมฟื้นฟูโรคมะเร็งพลังแห่งชีวิตประจำมณฑลกวางตุ้ง ได้ระบุว่าทางสมาคมมีประวัติอันยาวนานถึง 30 ปี เป็นศูนย์รวมการควบคุมและดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคมะเร็ง เป็นสมาคมไม่แสวงหาผลประโยชน์ซึ่งได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานราชการของมณฑลกวางตุ้ง และได้รับการจัดลำดับให้เป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลประโยชน์ระดับดีเยี่ยมประจำมณฑล สมาชิกทั้งหมดเป็นผู้ผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งกันทั้งสิ้น และทุกคนต่าง “อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นและมีพลังแห่งชีวิต” โดยสถิติชี้ให้เห็นว่าอัตราการรอดชีวิตและคุณภาพของสมาชิกในสมาคม มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผู้ป่วยในสังคมเยอะมาก

สมาคมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือป้องกันและฟื้นฟูโรคมะเร็ง เฉินไห่ชุนเลขาสมาคมฟื้นฟูโรคมะเร็งพลังแห่งชีวิตประจำมณฑลกวางตุ้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจวสามารถเข้าเป็นส่วนร่วมในการดำเนินการด้านสวัสดิการสาธารณะ

△ จากซ้ายไปขวา: เจิ้งเยว่อิง สมาคมฟื้นฟูโรคมะเร็งพลังแห่งชีวิตประจำมณฑลกวางตุ้ง, เลขาเฉินไห่ชุน, เหอลี่หรง รองประธาน,เลขาธิการสมาคมเฉิน ไห่ชุน, รองประธานเหอ ลี่หรง, สมาคมอาสาสมัครเฝิงตาน

ประธานบริหารประจำโรงพยาบาลหวางจี้เซินกล่าวว่า สมาคมฟื้นฟูโรคมะเร็งพลังแห่งชีวิตประจำมณฑลกวางตุ้ง เป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น โรงพยาบาลยินดีอย่างยิ่งที่จะเข้าเป็นส่วนร่วมของสมาคม สำหรับผู้ป่วยที่กำลังอยู่ในระหว่างการฟื้นตัวหลังการรักษา โรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกว่างโจว สามารถให้การดูแลแบบใกล้ชิดจากศูนย์การดูแลแบบประคับประคอง การให้บริการด้านโภชนาการ การรักษาร่วมด้วยแพทย์แผนจีน และบริการอื่นๆสำหรับสมาชิกของสมาคมที่ต้องการการบริการทางการแพทย์

การสื่อสารชั้นยอดทางวิทยาศาสตร์ เผยแพร่แนวคิดและเทคโนโลยีสำหรับต่อต้านมะเร็ง

เหอลี่หรง รองประธานสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับจากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมณฑลกวางตุ้งให้เป็น “ สมาคมสำหรับให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี ” เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ป่วยเนื้องอกได้เข้าถึงความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์และสร้างการเข้าใจที่ง่ายขึ้น การเปิดตัวสมาคม “ห้องบรรยายพลังแห่งชีวิต” ได้เชิญแพทย์ที่มีชื่อเสียงมาบันทึกวิดีโอแนะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เหอลี่หรง รองประธานสมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เชี่ยวชาญจากรอยัลลี จะสามารถทำการสละเวลาอันมีค่าเข้าเป็นส่วนร่วมในการบันทึกวิดีโอแนะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ประธานบริหารประจำโรงพยาบาลนายหวาง จี้ เซิน ได้แสดงความตกลงต่อการขอความร่วมมือดังกล่าว : ในช่วงเวลาหนึ่งแพทย์สามารถทำการช่วยเหลือผู้ป่วยได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น แต่การใช้พลังการสื่ออินเตอร์เน็ต สามารถให้ความรู้แก่ผู้ป่วยช่วยผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก ทีมแพทย์ของรอยัลลีจะสนับสนุนงานของสมาคมอย่างเต็มกำลัง

รวมตัวเข้าไว้ด้วยกัน สร้างความอบอุ่นต่อต้านโรคมะเร็ง

ตามคำแนะนำของเจิ้งเยว่อิง สมาชิกของสมาคมยังจัดตั้งทีมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกีฬา และทีมจิตอาสา เป็นต้น และยังได้รับคำเชิญไปทั่วประเทศเพื่อให้บริการด้านจิตวิทยา “พูดคุยบำบัด” สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งได้รับการยอบรับอย่างกว้างขวาง หวาง จี้ เซินประธานบริหารประจำโรงพยาบาล ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ “ สมาคมฟื้นฟูโรคมะเร็งพลังแห่งชีวิต” เข้ามาหาโรงพยาบาล สมาคมเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งทุกคนเป็น“นักสู้” ทุกคนต่างช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างมั่นใจ

ในการประชุม ประธานโรงพยาบาลหลี่หมิ่น ได้แสดงความสนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองฝ่าย และหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะปรับปรุงและแลกเปลี่ยนข่าวสารดีๆสู่ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้มากยิ่งขึ้น ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงร่วมกันและรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด สร้างความสัมพันธ์และทำงานร่วมกันเพื่อสร้างบทใหม่ในกิจการสวัสดิการสาธารณะต่อต้านมะเร็ง

ติดตามเราได้ที่ รู้ทันข่าวสารโรคมะเร็ง
*
*
*
มี ไม่มี