082-058-8855
(+86) 18613012387

สุดยอดวิชาการ : สรุป การสัมมนา“หลักสูตรการฝึกอบรมความก้าวหน้าการรักษาเนื้องอกในระบบย่อยอาหารแบบใหม่” ได้สำเร็จ

วันที่เผยแพร: 2022-08-10

สุดยอดวิชาการ : สรุป การสัมมนา“หลักสูตรการฝึกอบรมความก้าวหน้าการรักษาเนื้องอกในระบบย่อยอาหารแบบใหม่” ได้สำเร็จ

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด การสำรวจเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย ในช่วงบ่ายของวันที่ 8 กรกฎาคม โดยโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจวได้สนับสนุนโครงการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์ท้องถิ่น “หลักสูตรการฝึกอบรมความก้าวหน้าการรักษาเนื้องอกในระบบย่อยอาหารแบบใหม่” ได้จัดขึ้นในโรงพยาบาลและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

นายแพทย์จาง หยุนหง รองประธานโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจว ได้เข้าร่วมพิธีและกล่าวเปิดงาน โดยในงานนี้ได้มีรองผู้อำนวยการแผนกอายุรกรรมของศูนย์มะเร็ง มหาวิทยาลัย ซุน ยัด เซ็น, อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอกชิว เมี่ยวเจิน, รองผู้อำนวยการแผนกศัลยกรรมด้านทรวงอกของศูนย์มะเร็ง มหาวิทยาลัยจงซาน, นายแพทย์จ้าวเจ้อรุ่ย แผนกศัลยกรรม รวมถึงนายแพทย์หวงฮ่าวเหวิน รองผู้อำนวยการแพทย์แผนกเนื้องอกของศูนย์มะเร็งของโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจวได้เข้าร่วมแชร์ประสบการณ์ทำงานในครั้งนี้ด้วย โดยงานนี้นั้นได้จัดขึ้นโดยศาสตราจารย์หม่าหลานอิง ผู้อำนวยการแผนกอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจว

นายแพทย์จาง หยุนหง รองประธานโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจว ได้จัดงานต้อนรับผู้นำและผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเป็นกันเอง

โดยเขาได้กล่าวไว้ว่า ในปี ค.ศ.2022 เป็นปีที่สอง ที่โรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจวเริ่มดำเนินการมุ่งมั่นที่จะขยายความร่วมมือทางด้านแพลตฟอร์มบริการทางการแพทย์ให้ก้าวสู่ระดับสากล “ทางเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสนับสนุนแพทย์ท้องถิ่น ทางเรารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับการตอบรับคำเชิญจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกในระบบทางเดินอาหาร มาร่วมแบ่งปันความรู้ด้านการแพทย์ พวกเราจะจับมือและต่อสู้กับปัญหาด้านการรักษาโรคมะเร็งไปพร้อมๆ กัน”

ผลตอบรับ

โดยในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญรองผู้อำนวยการแผนกอายุรกรรมของศูนย์มะเร็ง มหาวิทยาลัยซุน ยัด เซ็น, อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอกชิว เมี่ยวเจิน, รองผู้อำนวยการแผนกศัลยกรรมด้านทรวงอกของศูนย์มะเร็ง มหาวิทยาลัยซุน ยัด เซ็น, นายแพทย์จ้าวเจ่อรุ่ยนายแพทย์ประจำแผนกศัลยกรรม รวมถึงนายแพทย์หวง ฮ่าว เหวิน ซึ่งเป็นนายแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษแผนกมะเร็งวิทยาประจำโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจวได้เข้าร่วมแชร์ประสบการณ์ทำงานในการสัมนาครั้งนี้ด้วย

การแบ่งปันประสบการณ์ในการสัมนาครั้งนี้ ในรับคำชื่นชมจากผู้เชี่ยวชาญอย่างถ้วนหน้า

1. แพทย์หญิง ชิว เมี่ยว เจิน ร่วมแบ่งปันในหัวข้อ : มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society of Clinical Oncology (ASCO)ประจำปี 2022 ในหัวข้อนวัตกรรมของการรักษามะเร็งลำไส้ด้วยยารักษาแบบพุ่งเป้า

2. นายแพทย์ จ้าว เจ่อ รุ่ย ร่วมแบ่งปันในหัวข้อ :การพัฒนาการบำบัดและสร้างภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งหลอดอาหาร

3. นายแพทย์ จ้าว เจ่อ รุ่ย นายแพทย์หวง ฮ่าว เหวินร่วมแบ่งปันในหัวข้อ :การพัฒนาการบำบัดและสร้างภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร


ศาสตราจารย์ หม่า หลาน อิง ผู้อำนวยการแผนกอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจว เป็นผู้กล่าวปิดงานในครั้งนี้

ผู้อำนวยการหม่า หลาน อิงได้กล่าวว่า “ในวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญแผนกต่างๆ ทั้งหลาย ที่ยอมสละเวลาเข้ามาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ทุกๆ เนื้อหาเป็นประโยชน์มาก โดยเฉพาะเรื่องมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร เป็นประโยชน์กับแพทย์อย่างมาก ดิฉันหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและรักษาคนไข้ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งนี้ดิฉันเองก็หวังว่าจะมีโอกาสจัดการอบรมครั้งต่อไปค่ะ”

ในการอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แพทย์ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ จากการอบรมครั้งนี้สร้างให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมีความรู้และความชำนาญมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ติดตามเราได้ที่ รู้ทันข่าวสารโรคมะเร็ง
*
*
*
มี ไม่มี