082-058-8855
(+86) 18613012387

เคมีบำบัดสีเขียว

1. ความหมาย

 การรักษาด้วยเคมีบำบัดเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าที่สำคัญในการต่อต้านมะเร็ง โดยใช้ยาเคมีบำบัดเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง ยับยั้งการเจริญเติบโต และกระตุ้นการตายของเซลล์มะเร็ง ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้ยาสังเคราะห์จากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการต่อต้านมะเร็ง จนถูกเรียกว่า "เคมีบำบัดแบบเขียว"


2. ประเภท 

ปัจจุบันมียาเคมีบำบัดประมาณ 100 ชนิดที่ใช้รักษามะเร็ง ยาเหล่านี้มีกลไกการทำงานที่แตกต่างกัน เช่น ยาต้านการแบ่งตัวของเซลล์ ยาต้านเมตาบอลิซึม ยาต้านฮอร์โมน ยาภูมิคุ้มกันบำบัด และยาปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด


3. ข้อดี

เพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็ง ทำให้เนื้องอกหดตัวหรือหายไป

ควบคุมการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเนื้องอก ยืดอายุการอยู่รอดของผู้ป่วย

บรรเทาอาการและปรับปรุงคุณภาพชีวิต

การใช้ยาเคมีแบบชนิดเดียวหรือการใช้ยาเคมีบำบัดแบบหลายชนิดร่วมกัน:สามารถใช้ยาเคมีบำบัดเพียงชนิดเดียว หรือใช้ร่วมกับยาชนิดอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา โดยการใช้ยาร่วมกันสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้มากขึ้นและลดโอกาสที่ร่างกายจะดื้อต่อยาชนิดใดชนิดหนึ่ง

วิธีการบริโภค: สามารถรับประทาน, ทาภายนอก; ฉีดยา (รวมถึงการฉีดยาเข้าเส้นเลือด, การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ, การฉีดเข้าใต้ผิวหนัง, การฉีดเข้าเส้นเลือดแดง, การฉีดเข้าเยื่อหุ้มปอด, การฉีดเข้าเยื่อบุช่องท้อง, การฉีดยาแบบบล็อกการส่งเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อมะเร็ง)


4. เคมีบำบัดสีเขียว:

  1. การรักษาแบบมุ่งเป้า:

   การรักษาตามหลักชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง เจาะจงให้สารที่มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในเซลล์มะเร็งได้รับความเสียหาย เช่นการยิงนำวิถีทางอย่างแม่นยำ เป้าหมายที่จุดเนื้องอก โดยผ่านการปิดกั้นสัญญาณการเติบโตของเซลล์มะเร็ง โดยไม่ทำลายหรือทำลายเซลล์ปกติเพียงเล็กน้อย

  2. ทำเคมีบำบัดด้วยการใช้นาฬิกาชีวิต: 

  ตามวงจรนาฬิกาชีวิต เลือกทำเคมีบำบัดในช่วงที่เซลล์มะเร็งมีความไวต่อสารเคมีสูง ในขณะที่เซลล์ปกติพักผ่อน การใช้เครื่องปั๊มยาที่มีการใส่คำสั่งเข้าไปได้ เพื่อให้ความสามารถในการค้นหาเซลล์มะเร็งและเข้าทำการบำบัดได้โดยตรง ใช้ยาจำนวนน้อยลงได้พลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

  3. การให้ยาเตมีบำบัดแบบตรงเข้าสู่พื้นที่ที่ต้องการทำการรักษา:

  เลือกเสส้นเลือดที่เข้าเลี้ยงเนื้องอกและส่งยาเข้าไปโดยตรง ให้เนื้องอกได้ยาที่มีความเข้มข้นสูง ประสิทธิภาพของการรักษาสูงขึ้นเป็นเท่าตัว มีประสิทธิภาพในการฆ่าเซลล์มะเร็งขนาดเล็กที่หลงเหลืออยู่โดยรอบ ลดผลข้างเคียงของการรักษาได้อย่างมาก ฝังท่อไว้ใต้ผิวหนังครั้งเดียว แต่ใช้ได้หลายครั้ง

  4. เคมีบำบัดแบบสองทาง:

  ฉีดยาเข้าหลอดเลือดในพื้นที่ + การฉีดยาเข้าโพรงช่องอกและช่องท้อง การฉีดยาในโพรงอวัยวะด้วยความร้อน เนื้องอกได้รับความเข้มข้นของยาสูง ผลการรักษานานขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น


เคมีบำบัดสีเขียว คุณสมบัติ

ชนิดของโรค

ทำไมถึงเลือกใช้บริการของเรา

1.ทางด่วนสีเขียวทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยจากมณฑลกวางตุ้ง 2. เทคนิคการส่องกล้องผ่าตัดโรคมะเร็งระดับนานาชาติ 3. ทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา 4. การบริการที่เป็นกันเองและสะดวกสบาย 5. ที่สภาพแวดล้อมที่ดีและมีความสะดวกสบาย
*
*
*
มี ไม่มี