(0086) 400-0086222

แพทย์หญิง หลอ เสี่ยว ฉิน

แพทย์ระดับเชี่ยวชาญ

ความถนัด:

มีประสบการณ์ด้านการรักษาโรคเกี่ยวกับสูตินรีเวชมากว่า 33 ปี มีความถนัดด้านการผ่าตัดส่องกล้องทั้งแบบกล้องคู่และกล้องเดี่ยว การรักษาโรคมะเร็งทางด้านสูตินรีเวชทั้งด้วยการผ่าตัด การทำเคมีบำบัด การรักษาอาการมดลูกย้อย อาการปัสสาวะเล็ดด้วยการผ่าตัด และมีประสบการณ์ด้านการรักษาผู้ป่วยซึ่งมีอาการมีบุตรยากและโรคเกี่ยวกับสูติ-นรีเวชที่มีความซับซ้อน ในปี2012ได้รับใบรับรองสำหรับการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องสำหรับรักษาโรคเกี่ยวสูตินรีเวชระดับ 4 ในปี2016 ได้รับการโหวตให้เป็นแพทย์ที่มีชื่อเสีงที่สุดประจำเมืองฮวาตู เป็นรองประธานคณะกรรมการสมาคมการรักษาโรคทางสูตินรีเวชเบื้องต้นประจำมณฑลกวางตุ้ง กรรมการประจำหน่วยงานการควบคุมประชากรประจำมณฑลกวางตุ้ง กรรมการประจำสมาคมการเรียนรู้ด้านการส่องกล้องเพื่อตรวจรักษาในผู้ป่วยแผนกสูตินรีเวชประจำมณฑลกวางตุ้ง กรรมการประจำสมาคมพดุงครรถ์ประจำเมืองกวางโจว สมาชิกสมาคมแพทย์

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี