(+86) 18613012387

ซื้อแพ็คเกจแพ็กเกจตรวจสุขภาพ รุ่นโกลด์


รายงานผลการตรวจ
ชนิด รายการ ชาย หญิง
การตรวจทั่วไป การตรวจร่างกายทั่วไป(โดยอายุรแพทย์)
การตรวจร่างกายทั่วไป(โดยศัลยแพทย์)
การตรวจภายใน  
การตรวจทางทันตกรรม
การตรวจจักษุวิทยา
ความดันลูกตาแบบไม่สัมผัส
การตรวจลานสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์(รวมฟิล์มภาพ)
การตรวจหูคอจมูก
การตรวจทาง
การแพทย์
ตรวจหัวใจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ชนิดสี
ตรวจเต้านมด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ชนิดสี
ตรวจต่อมไทรอยด์ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ชนิดสี
ตรวจต่อมลูกหมากด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ชนิดสี  
ตรวจระบบทางเดินปัสสาวะด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ชนิดสี  
ตรวจหลอดเลือดแดงคาโรติดทั้ง2ข้างด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ชนิดสี
ตรวจตับม้ามและตับอ่อนด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ชนิดสี
ตรวจมดลูกด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ชนิดสี  
สแกนปอดด้วยเครื่อง CT 128 SLICE
ตรวจกะโหลกด้วยเครื่อง MRI 3.0
การตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม 2มิติ  
การตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยการวินิจฉัยความ
แปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ
การตรวจผ่านแล็ป การตรวจความสมดุลของเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด  
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (TCT)  
การตรวจหาเชื้อ HPV  
ตรวจสารเฟอร์ริติน
การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP : Alpha-Fetoprotien)
ตรวจตัวบ่งชี้มะเร็งในผู้ชาย 11 ชนิด  
ตรวจตัวบ่งชี้มะเร็งในผู้หญิง 8 ชนิด  
ตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวี
การตรวจคัดกรองการติดเชื้อโรคซิฟิลิสด้วยวิธี TPHA
การตรวจเลือด CBC
การตรวจปัสสาวะ
ตรวจอุจจาระ
(ตรวจทั่วไป,ดูว่ามีเลือดปะปนหรือไม่,ตรวจหาสารเฟอร์ริติน)
ตรวจหาค่าเอนไซม์ตับอ่อน
การตรวจวัดการแข็งตัวของเลือด
ตรวจซีอาร์พี (C-Reactive protein, CRP, hsCRP)
ตรวจระดับโปรตีนรวมในเลือด 41 รายการ
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดขณะท้องว่าง
ตรวจน้ำตาลในเลือด HbA1c
ตรวจการทำงานของตับ 12 รายการ
ตรวจการทำงานของไต 3 รายการ
ตรวจไขมันในเลือด 4 รายการ
ตรวจไวรัสตับอักเสบ 5 ชนิด
ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี (anti-HCV)
ตรวจสารบ่งชี้โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 3 รายการ
การตรวจเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน 5 รายการ
ตรวจสารอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) 7 ชนิด
ตรวจสารโฮโมซีสเตอีน
ตรวจเอนไซม์ของกล้ามเนื้อหัวใจ 5 ชนิด
การตรวจนับจำนวน t lymphocyte subsets
ตรวจการทํางานของต่อมไทรอยด์ 7 รายการ
ตรวจค่าความดันเลือดสูง 7 รายการ
ตรวจการทำงานของกระเพาะอาหาร 4 รายการ
ตรวจภาวะบ่งชี้โลหิตจาง 3 รายการ
ตรวจภาวะหลอดเลือดแข็งตัว
ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก
การตรวจวัดมวลร่างกาย
ตรวจหาเชื้อ H.pylori (C-13 Urea Breath Test)
การตรวจส่องกล้องกระเพาะอาหารแบบไม่เจ็บ
ห้องพัก ห้องพักเตียงเดียว
อ่านผลการตรวจจาก
ทีมแพทย์สหสาขา
1คน
บริการคำปรึกษา
จากแพทย์แผนจีน
การให้คำแนะนำและปรับสมดุลร่างกาย
ด้วยแพทย์แผนจีน
อุปกรณ์ ค่าอุปกรณ์ในการเจาะเลือด
อาหารเช้า อาหารเช้า
รายงานผลการตรวจ รายงานผลการตรวจ
ราคาพิเศษสำหรับสมาชิก 10000  RMB
 

*
*
*
มี ไม่มี