(+86) 18613012387

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

โรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกว่างโจวเป็นโรงพยาบาลรักษาโรคมะเร้งระดับสามที่ตั้งขึ้นใหม่ ได้ทำการร่วมมือกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในมณฑลกวางตุ้ง โดยใช้ความต่างมาเป็ฯตัวพลักดันด้านการพัฒนา การเติมเต็มซึ่งกันและกัน สร้างให้โรงพยาบาลเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านโรคมะเร็งประจำมณฑลกวางตุ้งอีกแห่งหนึ่ง

แผนกอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาเป็นแผนกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเข้าทำการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาจากโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงมากมาย เจ้าหน้าที่และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแผนกมีจำนวนรวมทั้งหมด 20 คน โดยในทีนี้เป็นแพทย์ 6 ท่าน(นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ 3 ท่าน, นายแพทย์ระดับชำนาญการ2 ท่าน, แพทย์อายุรกรรมทั่วไป 1 ท่าน) แพทย์ในแผนกทุกท่านจบการศึกษาอย่างต่ำในระดับปริญญาโท พยาบาลทั้งหมด 14 คน (ในที่นี้เป็นพยาบาลระดับชำนาญการ 3 ท่าน)

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา คุณสมบัติ

ขอบเขตของการรักษาโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหารนั้นครอบคลุม(โรคมะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้ โรคเนื้องอกในตับและตับอ่อน) โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง การรักษาด้วยวิธีการทำคีโมบำบัด การรักษาแบบพุ่งเป้า การรักษาด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด การรักษาร่วมด้วยแพทย์แผนจีน

มีเจ้าหน้าที่พยาบาลทั้งหมดจำนวน 14 คน เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในระดับเชี่ยวชาญทางด้านการดูแลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ภายในประเทศ ได้รักการศึกษา การอบรม มีประสบการณ์และถนัดทางด้านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง มีความชำนาญการ รักในงานบริการผู้ป่วย นอกจากนี้ความสามารถด้านการดูแลผู้ป่วยมีคุณภาพสูงและมีความแม่นยำ เพื่อการดูแลผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น

ภายใต้การนำของผู้อำนวยการแผนก แพทย์หญิงหม่าหลานยิง แผนกอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาประจำโรงพยาบาลได้มีการจัดการดำเนินการทางการรักษาอย่างมีระเบียบแบบแผนมากขึ้น มีความสามารถทางการรักษาในระดับแนวหน้าของประเทศ สามารถจัดการรักษาและวินิจฉัยด้วยทีมแพทย์สหสาขาตามความต้องการของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของแผนกทำงานร่วมกับผู้ดูแลของผู้ป่วยในการจัดการการรักษาและการดูแลแบบออนไลน์เพื่อดูแลผู้ป่วยตลอดชีวิตที่เหลืออยู่

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแผนกต่างๆ

ชนิดของโรค

ทำไมถึงเลือกใช้บริการของเรา

1.ทางด่วนสีเขียวทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยจากมณฑลกวางตุ้ง 2. เทคนิคการส่องกล้องผ่าตัดโรคมะเร็งระดับนานาชาติ 3. ทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา 4. การบริการที่เป็นกันเองและสะดวกสบาย 5. ที่สภาพแวดล้อมที่ดีและมีความสะดวกสบาย
*
*
*
มี ไม่มี