(+86) 18613012387

ศูนย์การดูแลแบบประคับประคองเพื่อผู้ป่วยในระยะสุดท้าย

ศูนย์การดูแลแบบประคับประคองของโรงพยาบาลมะเร็ง RoyalLee กว่างโจว, มีห้องไว้รองรับกว่า 120 ห้องซึ่งเตียงที่ใช้ในแต่ละห้องเป็นเตียงที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้ในการดูแลผู้โรคมะเร็งโดยเฉพาะ เป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่ใหญ่ที่สุดในตอนใต้ของสารณรัฐประชาชนจีน โรงพยาบาลอยู่บริเวณศูนย์กลางการรักษาโรงมะเร็งซึ่งนำโดยโรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็งของมหาวิทยาลัยซุน ยัด เซ็น(มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 7 ในสารณรัฐประชาชนจีน)ในเขตหวงพู่ เมืองกว่างโจว,โรงพยาบาลของเราได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลมะเร็งมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็นเปิดช่องทางด่วนสีเขียวเพื่อให้การบริการทางการแพทย์สำหรับผุ้ป่วยเป้นไปอย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทางโรงพยาบาลมีขนาดของห้องพักให้เลือก ตั้งแต่ห้องพักขนาด 30 ตารางเมตร ไปจนถึง ห้องพักขนาด 600 ตารางเมตร ภายในห้องพักทุกห้องมีที่พักสำหรับผู้ดูแล ลดความยุ่งยากในการที่ผู้ดูแลจะต้องเดินทางไปกลับระหว่างที่พักและโรงพยาบาล เพื่อให้การดูแลรักษาเข้ากับนโยบาย “one stop service” ให้การรักษาเป็นไปอย่างครบวงจรในแห่งเดียว และเพื่อให้ผู้ป่วยได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีกับการรักษาโรคมะเร็ง เพราะสภาพจิตใจของผู้ป่วยเป็นปัจจัยที่สำคัญในการรักษาโรคมะเร็งเช่นเดียวกัน

ศูนย์การดูแลแบบประคับประคองของโรงพยาบาลมะเร็งRoyalLeeกว่างโจวมีทีมการดูแลการสนับสนุนทางสังคมและครอบครัว(social support)ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็งที่ยากต่อการรักษา, ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริบาลผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโภชนาการให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และตลอดการรักษาในโรงพยาบาลมีการดูแลร่วมกับแพทย์แผนจีนและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวจากสาขาอื่นๆ ได้มีการเตรียมการรักษาเพื่อช่วยในการจัดการด้านความเจ็บปวด ภาวะบวมน้ำเหลือง และการจัดอาหารตามหลักโภชนาการ มีการจัดการสุขภาพตามหลักแพทย์แผนจีน การดูแลทั้งจากคนทางบ้านและนักสังคมสงเคราะห์ ที่โรงพยาบาลยังมีการจัดการด้านความเจ็บปวดให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูกซึ่งอยู่ในขั้นลุกลามและความเจ็บปวดจากอาการมะเร็งกดทับเส้นประสาท, การกดไขกระดูกซึ่งเกิดจากการทำคีโมบำบัด, ภาวะโลหิตจางและอาการเหนื่อยง่าย, การหายใจลำบาก, ภาวะบวมน้ำเหลือง, อาการคลื่นไส้อาเจียน, ขับถ่ายลำบาก, ภาวะกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหย่อน, สถาวะจิตใจที่ย่ำแย่อาการต่างๆที่สร้างความทุกข์ให้แก่ท่านเหล่านี้ทางเรามีการจัดการเตรียมการรักษาไว้ให้ท่าน เพื่อให้ท่านได้ลดภาวะความตึงเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ

“ผ่อนคลาย ได้รับคุณภาพของชีวิต และศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์”เป็นคติของศูนย์การดูแลแบบประคับประคอง เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และญาติผู้ดูแลผู้ป่วยจะช่วยร่วมมือกันดูแลผู้ป่วยตามสถาพอาการที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่; ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลได้รับการดูแลและบริการอย่างรอบด้านทั้งด้านจิตใจและร่างกาย, ด้านการเดินทาง, การบริการต่างๆตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะดำเนินการมาทำการรักษาและบริการหลังการรักษา(การรับส่ง, การแปลเอกสารเวชระเบียน ไปจนถึงการติดตามผลหลังการดูแลรักษาจนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต); ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การดูแลและผ่อนคลายสุขภาพจิตของผู้ป่วย ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสู้กับโรคร้าย

ศูนย์การดูแลแบบประคับประคองเพื่อผู้ป่วยในระยะสุดท้าย คุณสมบัติ

เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลผู้ป่วยด้วยการดูแลอย่างรอบด้านผ่อนคลายและขจัดความเจ็บปวดซึ่งเกิดจากการลุกลามของมะเร็งกระดูก การกดทับเส้นประสาท อาการกดไขกระดูกซึ่งเกิดจากการทำคีโมบำบัด โลหิตจาง อ่อนเพลีย หายใจไม่สะดวก บวมน้ำเหลือง คลื่นไส้อาเจียน ความผิดปกติของระบบขับถ่าย ภาวะกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหย่อน ภาวะความเครียดและอาการต่างๆที่เป็นผลตามมาจากการเป็นโรคมะเร็ง

ศูนย์การดูแลแบบประคับประคองของทางโรงพยาบาลถือเป็นศูนย์การดูแลแบบประคับประคองชั้นนำของประเทศจีน และเป็นศูนย์ซึ่งมีผู้ดูแลด้านการสนับสนุนทางสังคมและครอบครัว ทางศูนย์มีผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็งซึ่งมีความยากต่อการรักษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริบาลผู้ป่วยมะเร็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโภชนาการให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมีทีมแพทย์ซึ่งทำการดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์แผนจีน ในศูนย์การดูแลแบบประคับประคอง: การเลือกระหว่างการรักษาตัวที่บ้านหรืออยู่โรงพยาบาลไม่ได้เป็นตัวเลือกที่ยากอีกต่อไป อาการไม่สบายต่างๆจะได้รับการรักษาหรือบรรเทาอาการอย่างทันท่วงที; นำเสนอการบริการที่สะดวกขึ้น นักบริบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เป็นมืออาชีพ; มีการบริการระดับวีไอพีร่วมกับบริการร่วมซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน พร้อมกับบริการช่องทางด่วนทางการแพทย์สีเขียวซึ่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็งสแตนบายอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง。

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแผนกต่างๆ

ชนิดของโรค

ทำไมถึงเลือกใช้บริการของเรา

1.ทางด่วนสีเขียวทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยจากมณฑลกวางตุ้ง 2. เทคนิคการส่องกล้องผ่าตัดโรคมะเร็งระดับนานาชาติ 3. ทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา 4. การบริการที่เป็นกันเองและสะดวกสบาย 5. ที่สภาพแวดล้อมที่ดีและมีความสะดวกสบาย
*
*
*
มี ไม่มี