(0086) 400-0086222

นายแพทย์หลิว เพิง ซี

นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ 、ศาสตราจารย์

ความถนัด:

การผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านมแบบผ่าตัดถึงรากของเนื้อเยื่อมะเร็ง การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบรักษาเต้านม การผ่าตัดสร้างเต้านมเทียมและการผ่าตัดที่เกี่ยวเต้านมต่างๆ การผ่าตัดที่เป็นการรักษาโรคมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะ และถนัดด้านการรักษาโรคมะเร็งเต้านมที่มีความซับซ้อนและยากต่อการรักษา

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี