(+86) 18613012387

ห้องปฎิบัติการ

ห้องปฏิบัติการมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือทางการรักษา รายละเอียดต่างๆที่ทำในห้องปฏิบัติการนั้นมีผลต่อการรักษา การวินิจฉัย การป้องกันการเกิดและป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของโรค และจากการพัฒนาทางการแพทย์ที่ไม่หยุดยั้ง สร้างให้เทคโนโลยีด้านการตรวจนั้นพัตณาอย่างรวดเร็วตามขึ้นไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการพัตนาด้านเทคโนโลยีการตรวจชนิดใหม่ๆ ไปจนถึงคุณภาพของการตรวจ โรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจวได้มุ่งมั่นพัฒนาไปสู่ระดับสากล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สำคัญต่อการรักษามากที่สุด

ห้องปฎิบัติการ คุณสมบัติ

ห้องปฏิบัติประจำโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจวได้มีการพัตนาทางเทคนิคอยู่ตลอดเวลา มีความพยาบยามอย่างยิ่งที่จะให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับใช้ในการวินิจฉัย ให้การบริการต่อผู้ป่วยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทางแผนกให้ความสำคัญกับการอบรมความรู้ทางเทคนิคใหม่ๆ ให้การบริการและสร้างความสะดวกแก่ผู้ป่วยหัวใจสำคัญของการบริการ สร้างการบริการให้เป็นแนวกว้างและมีความหลากหลายทางเทคนิคเพื่อเป็นข้ออ้างอิงด้านการวินิจฉัยและกำหนดแผนการรักษาผู้ป่วย

ชนิดของโรค

ทำไมถึงเลือกใช้บริการของเรา

1.ทางด่วนสีเขียวทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยจากมณฑลกวางตุ้ง 2. เทคนิคการส่องกล้องผ่าตัดโรคมะเร็งระดับนานาชาติ 3. ทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา 4. การบริการที่เป็นกันเองและสะดวกสบาย 5. ที่สภาพแวดล้อมที่ดีและมีความสะดวกสบาย
*
*
*
มี ไม่มี