(+86) 18613012387

กลุ่มงานเภสัชกรรม

การดูแลความปลดภัยของผู้ป่วยด้านการใช้ยาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของกลุ่มงานเภสัชกรรม ยาที่นำมาใช้ในโรงพยาบาลเป็นยาที่ได้รับมาตราฐานจากองกรค์ยาของรัฐอีกทั้งยังเลือกใช้ยาจากบริษัทชั้นนำที่มีความน่าเชื่อถือจากในประเทศ มีการตรวจสอบยาทุกตัวก่อนนำเข้าคลังยาของโรงพยาบาล ใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่อุณหภูมิของการขนส่งยา รูปลักณ์ภายนอก ขนาด สี เลขบรรจุบรรภัณฑ์ และวันหมดอายุ รับประกันความปลอดภัยของยานำเข้ามาใช้ในโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจวทุกขั้นตอน

กลุ่มงานเภสัชกรรม คุณสมบัติ

1. บุคลากรในแผนก: ทั้งหมดประกอบด้วยเภสัชกรยาแผนจีน 2 คน เภสัชกรประจำเตียง 1 คน เภสัชกรยาแผนปัจจุบัน 9 คน ผู้อำนวยการแผนกยาจากไต้หวัน 1 คน ให้บริการในการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยทั้งแผนกผู้ป่วยในและแผนก OPD

2. จรรยาบรรณของเภสัชกร: เภสัชกรทุกคนในกลุ่มงานยึดคติประจำโรงพยาบาล "เคารพในทุกชีวิต" ให้คนเป็นศูนย์กลาง ให้การดูแลกับคนป่วยเหมือนคนในครอบครัว ใช้ของระบบ JCI เป็นพื้นฐานของการให้บริการ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแผนกต่างๆ

ชนิดของโรค

ทำไมถึงเลือกใช้บริการของเรา

1.ทางด่วนสีเขียวทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยจากมณฑลกวางตุ้ง 2. เทคนิคการส่องกล้องผ่าตัดโรคมะเร็งระดับนานาชาติ 3. ทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา 4. การบริการที่เป็นกันเองและสะดวกสบาย 5. ที่สภาพแวดล้อมที่ดีและมีความสะดวกสบาย
*
*
*
มี ไม่มี