(+86) 18613012387

แผนกวิสัญญีแพทย์ประจำห้องผ่าตัด

ขณะนี้ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลมีทั้งหมด 6 ห้อง แบ่งตามระดับความสะอาดของห้องโดยแบ่งได้ดังนี้ ห้องระดับร้อย ห้องระดับพัน ห้องระดับหมื่น โดยห้องระดับร้อยมีจำนวน 2 ห้อง ห้องระดับพันมีจำนวน 4 ห้อง และห้องระดับหมื่นจำนวน 1 ห้อง และเยงผ่าตัดจำนวนห้าเตียง ความสะอาดของทางเดินในห้องผ่าตัดอยู่ในระดับแสน ระดับการทำอาดทางเดินระหว่างห้องผ่าตัดอยู่ที่สามหมื่น ห้องผ่าตัดและศูนย์ฆ่าเชื้อรวมเข้าไว้ด้วยกัน ได้มาตราฐานของการควบคุมโรคของห้องผ่าตัดสมัยใหม่ การดูแลด้านการคัดแยกโรคของผู้ป่วยป้องกันการติดต่อของเชื้อโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้

แผนกวิสัญญีแพทย์ประจำห้องผ่าตัด คุณสมบัติ

แผนกวิสัญญีแพทย์ของโรงพยาบาลได้มีการนำเข้าเครื่อง Drager-Perseus A500 และDrager- primus ซึ่งเป็นเครื่องควบคุมการให้ยาสลบยี่ห้อ Philips เครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ เครื่องให้ยาทางหลอดเลือด เครื่องอัลตร้าซาวด์ กล้องส่องภายในลำคอ กล้องส่องชนิดแข็ง กล้องส่องชนิดอ่อน กล้องส่องทางเดินหายใจส่วนล่าง (FOB) กล้องเอนสโคปจาก karl storz , มีดอัลตร้าโซนิคของ Johnson & Johnson, เครื่องตัดจี้ด้วยฟ้า, เครื่องจี้ไฟฟ้าสำหรับแพทย์ศัลยกรรม และอุปกรณ์ที่ทันสมัยอีกมากมาย ทางโรงพยาบาลมีการนำเข้าระบบระงับความเจ็บปวด ซึ่งแพทย์สามารถควบคุมและดูอาการของผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านตลอดเวลา อีกทั้งยังสามารถติดตามกาทำงานของเครื่องระงับความเจ็บปวดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อีกด้วย สามารถทำการควบคุมดูแลการระงับความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย เพื่อที่จะแน่ใจได้ว่าผลของการระงับความเจ็บปวดนั้นได้ผลดี ลดผลขางเคียงที่จะเกิดขึ้น

ในปัจจุบันทางเราสามารถสนับสนุนการผ่าตัดกระเพาะอาหาร ศัลยกรรมตับและท่อน้ำดี ศัลยกรรมคอและหัว ศัลยกรรมช่องอก ศัลยกรรมสูตินรีเวช ศัลยกรรมระบบปัสสาวะเป็นต้น การทำการดมยาสลบนอกเหนือจากการทำงานในห้องผ่าตัด สามารถดำเนินการการผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิต ยึดคติให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง รับรองความปลอดภัยของการผ่าตัด

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแผนกต่างๆ

ชนิดของโรค

ทำไมถึงเลือกใช้บริการของเรา

1.ทางด่วนสีเขียวทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยจากมณฑลกวางตุ้ง 2. เทคนิคการส่องกล้องผ่าตัดโรคมะเร็งระดับนานาชาติ 3. ทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา 4. การบริการที่เป็นกันเองและสะดวกสบาย 5. ที่สภาพแวดล้อมที่ดีและมีความสะดวกสบาย
*
*
*
มี ไม่มี