(0086) 400-0086222

ได้รับธงชื่นชม 4 ผืนในวันเดียวกัน ! โรงพยาบาลมะเร็ง RoyalLee กวางโจวถูกขึ้นชื่อว่า เป็นโรงพยาบาลดีเด่นที่ทำให้ผู้ป่วยวางใจในการรักษา !

วันที่เผยแพร: 2022-03-25

ผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารลดน้ำหนักค่อนข้างหนัก แต่หลังจากท่านได้รับการรักษาเพียงเวลา 1 เดือน ก็ทำให้น้ำหนักของท่านเพิ่มขึ้นเป็น 5 KGภายในหนึ่งเดือน,ทางญาติผู้ป่วยได้มอบธงเกียรติยศพร้อมให้นามว่า :เป็นโรงพยาบาลดีเด่นที่ทำให้ผู้ป่วยวางใจในการรักษา !

เมื่อต้นเดือนสินหาคมที่ผ่านมา คุณเฉินที่ป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้เข้าพักทำการรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็ง RoyalLee กวางโจว ซึ่งอาจารย์แพทย์ Liu Hai Ying ได้ทำการผ่าตัดก้อนมะเร็งให้กับผู้ป่วยอย่างสำเร็จ ช่วงระหว่างพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล แพทย์ประจำผู้ป่วย Li Xin Jun ได้ให้การดูแลและการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด แม้วันหยุด ท่านก็ยังมาเยี่ยมดูแลคุณเฉินอยู่บ่อยๆ

หลังจากผู้ป่วยได้รับการรักษา โรคมะเร็ง การตรวจประจำวันของอาจารย์แพทย์ การดูแลของนักโภชนาการ ตลอดจนทีมแพทย์และพยาบาลที่ใส่ใจในการดูแล หลังการผ่าตัดเพียงเวลา 1 เดือน คุณเฉินก็น้ำหนักเพิ่มขึ้น 5 KG. สภาพร่างกายและจิตใจตอนนี้ก็ดีมากเช่นกัน

เมื่อวันที่ 24 เดือนกันยายน ที่ผ่านมา ญาติของคุณเฉินก็ได้มอบธงเกียรติยศ 2 ผืน พร้อมพิมพ์คำว่า“จริยธรรมทางการแพทย์อันสูงส่ง ทักษะทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยม”、“โรงพยาบาลดีเด่น สามารถวางใจในการรักษา”ให้กับท่านอาจารย์แพทย์ Liu Hai Ying และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Wang Jian Nan เป็นการแสดงความขอบคุณทีมงานทางการแพทย์ทั้งหลายเป็นอย่างสูง

โด่งดังทั่วจีน ทักษะทางการแพทย์ยอดเยี่ยม !ท่านอาจารย์แพทย์ Liu Hai Ying และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Wang Jian Nanได้รับเกียรติยศอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 7 เดือนกันยายน ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยโรคมะเร็งตับได้ทำการผ่าตัดกลีบตับด้านซ้ายออกเป็นบางส่วนและทำความร้อนที่ก้อนเนื้อลุกลามจากตับ + การรักษาคีโมเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลอื่น แต่ผู้ป่วยได้เข้าพักรักษาโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจว เพื่อการรักษาที่เจาะจงตรงกับโรค จึงได้มาพบท่านอาจารย์แพทย์ Liu Hai Ying

หลังผ่านการตรวจที่โรงพยาบาลอย่างครบวงจร และการวินิฉัยโรคจากท่านอาจารย์แพทย์ Liu Hai Ying แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Wang Jian Nan และทีมแพทย์จากหลากหลายแผนก ได้ทำการการผ่าตัดกลีบตับบางส่วน + การตัดหลอดเลือดดำพอร์ทัลหลังการผ่าตัดภายใต้การดมยาสลบ หลังการรักษาและการบริบาลของทีมแพทย์ทั้งหลาย อากาการรักษาดีขึ้น และได้ออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 26 กันยายน ตลอดเวลาตั้งแต่เข้าพักรักษาและหายป่วยออกจากโรงพยาบาล ได้ใช้เวลาเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น

ก่อนเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ญาติผู้ป่วยได้เข้ามาแสดงความขอบคุณกับแพทย์ประจำผู้ป่วย Xi Hao Feng ที่ให้การดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี ยังได้มอบอั่งเปาให้กับแพทย์ แต่แพทย์ประจำผู้ป่วยปฏิเสธที่จะรับ

ผู้ป่วยท่านนี้ ก่อนทำการรักษา มีอาการค่อนข้างเครียด แรงกดดันสูง ทำให้ผู้ป่วยไม่มีความอยากอาหาร หลังผ่านการรักษา ก้อนหินที่กดอยู่ในใจก็ได้ถูกปลดปล่อยลง ความอยากอาหารดีขึ้น ญาติผู้ป่วยก็สบายใจมากยิ่งขึ้นเช่นกัน

เช้าเมื่อวันที่ 26 กันยายน ญาติผู้ป่วยได้ถือธงเกียรติยศ 2 ผืนเข้ามามอบให้กับท่านอาจารย์แพทย์ Liu Hai Ying และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Wang Jian Nan อย่างซาบซึ้ง ซึ่งได้พิมพ์บนธงเกียรติยศไว้ว่า “โด่งดังทั่วจีน ทักษะทางการแพทย์ยอดเยี่ยม ”และ “ผู้สืบทอดหมอเทวดา แห่งดวงประทีป”เป็นการแสดงความขอบคุณให้กับทีมงานทางแพทย์ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง

หลังจากที่ ท่านอาจารย์แพทย์ Liu Hai Yingได้รับธงเกีบรติยศ ท่านได้กล่าวว่า “ธงเกียรติยศเหล่านี้เป็นความยอมรับจากผู้ป่วยและทางญาติ ”ซึ่งเป็นการกระตุ้นแรงขวัญและกำลังใจให้กับทีมแพทย์ ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญ การบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความสุขอันสูงส่งแก่ผู้ป่วยในอนาคตให้มากยิ่งขึ้น

ติดตามเราได้ที่ รู้ทันข่าวสารโรคมะเร็ง

ชนิดของโรคมะเร็ง

ทำไมถึงเลือกใช้บริการของเรา

1.ทางด่วนสีเขียวทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยจากมณฑลกวางตุ้ง 2. เทคนิคการส่องกล้องผ่าตัดโรคมะเร็งระดับนานาชาติ 3. ทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา 4. การบริการที่เป็นกันเองและสะดวกสบาย 5. ที่สภาพแวดล้อมที่ดีและมีความสะดวกสบาย
*
*
*
มี ไม่มี