(0086) 400-0086222

เห็นผลอย่างรวดเร็ว ความเจ็บปวดจากโรคมะเร็งรักษาซ้ำซ้อนแต่อาการไม่ดีขึ้น สามารถดีขึ้นได้ด้วยเข็มเดียว

วันที่เผยแพร: 2022-11-18

คุณ Q ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งลำไส้เมื่อประมาณ1 ปีก่อน หลังจากนั้นได้เข้ารักบการรักษาตามลำดับ เมื่อเร็วๆมานี้เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรง ได้รับยาแก้ปวดชนิดไม่มีสเตียรอยด์แต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร เมื่ใช้ยามีอาการข้างเคียง คลื่นไส้ อาเจียน ขับถ่ายไม่สะดวก สร้างความทุกข์ให้แก่คุณ Q เป็นอย่างมาก เพื่อลดอาการเจ็บปวดและเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาในครั้งต่อไป ได้รับการแนะนำจากคนรู้จักให้เข้าทำการรักษาในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจว

หลังจากเข้าโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลได้ทำการประเมิณความเจ็บปวดของผู้ป่วย ระดับความเจ็บปวดอยู่ที่ระดับ 8 มีผลกระทบต่อการนอนหลับและการใข้ชีวิตเป็นอย่างมาก

 

微信图片_20221114090355.jpg

ความเจ็บปวดแต่ละระดับที่สังเกตได้จากใบหน้าของผู้ป่วย

ทางโรงพยาบาลได้ให้ยาเฟนทานิลแก่ผู้ป่วย แต่ผู้ป่วยยังคงมีอาการเจ็บรุนแรงประมาณ 3 ครั้งต่อวัน หลังจากนั้นได้ทำการเปลียนยาเป็นมอร์พีน แต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร หลังจากนั้นได้มีการปรับยาทั้งหมดที่ใช้ ได้มีการให้ยาฉีดเฟลอบิโพรเฟน และเพิ่มการให้ยาเฟนทานิลถึง12.6mg แต่ผู้ป่วยยังมีอาการปวดชนิดรุนแรงเกิดขึ้นอยู่

อาการปวดจากโรคมะเร็งชนิด breakthrough pain ,คืออาการปวดที่เกิดขึ้นขณะการควบคุมการเจ็บปวดเป็นด้วยดี ปวดขึ้นขณะที่ยังมีการใช้ยาแก้ปวดอยู่ มาจากสาเหตุที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ ทำให้ความเจ็บปวดเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหัน สร้างความลำบากให้แก่การใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก ลดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ส่งผลให้คุณภาพการรักษาลดลง ยังเข้าไปเพิ่มรายจ่ายทางการรักษา การฟื้นตัวหลังการรักษาไม่ดีเท่าที่ควร

การรักษาอาการปวดจากโรคมะเร็งชนิด breakthrough pain เป็นการรักษาทีมีความยากมากชนิดหนึ่ง เป็นอาการปวดที่เกิดขึ้นบ่อยและไม่สามารถพยากรณ์ได้ ลักษณะของโรคมีความซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นยาชนิดไหนที่จะนำมาใช้ก็มีผลกระทบภายหลังทั้งหมด

 หลังจากทำการดูผลการตรวจจาก CT และได้ทำการคุยกับญาติผู้ดูแล เพื่อลดความเจ็บปวดของผู้ป่วย แพทย์จากแผนกอายุรกรรมได้ทำการเรียนเชิญนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และได้คำวินิจฉัยว่าควรใช้วิธีทำลายเส้นประสาทความรู้สึกบริเวณช่องท้องออก หลังจากได้นายแพทย์หวาง หง จื่อ ได้เป็นผู้ลงมือผ่าตัดทำลายเส้นประสาทวามรู้สึกบริเวณช่องท้องด้วยการนำของเครื่อง CT

ระหว่างทำการผ่าตัด การรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ตรงจุด ตรวจเช็คการใช้ยา อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ระหว่างทำการผ่าตัดอาการปวดของผู้ป่วยลดลงอย่างมาก หลังการผ่าตัดอาการเจ็บปวดหายไปเกือบจะทั้งหมด หลังจากต้องเพชิญกับอาการเจ็บปวดมานาน คุณQ ได้กลับมามีความสบายกับชีวิตอีกครั้ง คุณ Q มีความยินดีและรู้สึกขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างมาก

微信图片_20221114090515.jpg

การทำการตัดเส้นประสาทบริเวณหน้าท้องของผู้ป่วยโรคมะเร็ง

เข็มเล็กๆเข้าไปจัดการกับอาการปวดได้อย่างไร ?

การจัดการตัดเส้นประสาทบริเวณหน้าท้อง ทำภายใต้การนำของ CT แสกน ทำลายเส้นประสาทได้อย่างตรงจุด แผลเล็ก ประสิทธิภาพของการระงับความเจ็บปวดสูง ใช้แค่เข็มที่มีขนาดความหนาเพียงแค่ 0.5 มิลลิเมตรเท่านั้น สามารถตรงเข้าบริเวณเส้นระสาทของหน้าท้องเพื่อทำลายเส้ทประสาทซึ้งสร้างความเจ็บปวดได้อย่างตรงจุด ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งตับอ่อน โรคมะเร็งตับ โรคมะเร็งลำไส้ โรคมะเร็งปากมดลูก อาการปวดซึ่งเกิดจากโรคมะเร็.ปากมดลูกและโรคมะเร็งชนิดอื่นๆ และสามารถนำปใช้ได้กับผู้ป่วยที่มีสภาพร่างกายอ่อนแอ

微信图片_20221114090712.jpg

การทำรังสีร่วมรักษาภายใต้การนำของเครื่อง CT สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

 

วิธีนี้ถือเป็นวิธีการรักษาความเจ็บปวดในช่วงท้องซึ่งมีสาเหตุจากโรคมะเร็งตับอ่อนและมะเร็งชนิดอื่นๆ มีงานวิจัยพบว่า สามารถลดความเจ็บปวดได้มากถึง80%-94% นอกจากจะมีผลต่อการรักษาความเจ็บปวดแล้วนั้น ยังลดการใช้ยาแก้ปวดในผู้ป่วยได้อีกด้วย เพิ่มอัตราการรักษาอื่นในผู้ป่วยอีกด้วย เพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วย

ด้วยหลักการพื้นฐานที่ว่า เส้นประสาทรับความรู้สึกบริเวณช่องท้องนั้น ได้รับสัญญาณความเจ็บปวดซึ่งมาจาก ตับ ตับอ่อน ม้าม การอุดตันภายในช่วงของทางเดินอาหารก่อนหน้าลำไส้ใหญ่ส่วนขวาง ได้รับการส่งสัญญาณจากต่อมหมวกไต ไต ตำแหน่งของเส้นประสาทเส้นนี้อยุ่ที่ เส้น T12-L1 อยู่บริเวณด้านหน้าของหลอดเลือดแดงใหญ่ช่องท้อง หรือด้านหน้างที่เอียงออกไปเล็กน้อย ถ้าตัวเส้นประสาทนี้ได้รับการทำลาย สัญญาณของความเจ็บปวดที่ส่งออกมาจากอวัยวะภายในจะขาดตอน ความเจ็บปวดซึ่งเกิดจากโรคมะเร็งเรื้อรังภายในช่องท้องได้รับการรักษา

การทำลายเส้นประสาทช่องท้องของผู้ป่วยเพิ่มคุณภาพการดำรงชีพของผู้ป่วย

สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิดที่ยากต่อการรักษา การรักษาด้วยยาลดความเจ็บปวด 3 ระดับ นอกจากจะได้ผลลัพธ์ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วนั้นยังอาจจะมีผลข้างเคียงอีกด้วย การรักษาด้วยวิธีนี้ได้ผลลัพธ์ที่ดีตรงกับวัตถุประสงค์ผลข้างเคียงต่ำ

ความเจ็บปวดจากโรคมะเร็งเป็นสิ่งที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคมะเร็ง เป็นอาการที่สร้างความทุกข์ให้แก่ผู้ป่วยเป็นอย่างมาก ในประเทศจีน มีผู้ป่วยโรคมะเร็งมากกว่า 60% อยู่กับความเจ็บปวดจากโรคมะเร็งเป็นระยะเวลาอันยาวนาน โรงพยาบาลมะเร็งกวางโจวรอยัลลีได้จัดการบูรณาการด้านการรักษาโรคมะเร็งอย่างเป็นระบบ ให้ผู้ป่วยได้มีชีวิตอย่างสะดวกสบาย มีศักดิ์ศรี ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาโรคมะเร็งอย่างสูงสุด

微信图片_20221114090850.jpg

การผ่าตัดเพื่อทำลายเส้นประสาทภายใต้การนำของ CT ในครั้งนี้ เพิ่มความหลากหลายด้านการรักษาให้กับโรงพยาบาลของเรา และเพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตับอ่อน ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีดั้งเดิมและการใช้ยาแต่ได้ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ วิธีการนี้สร้างความหวังให้แก่ผู้ป่วยเป็นอย่างมาก เป็นวิธีการรักษาพื่อลดความเจ็บปวดด้วยการผ่าตัดขนาดเล็ก

ติดตามเราได้ที่ รู้ทันข่าวสารโรคมะเร็ง

ชนิดของโรคมะเร็ง

ทำไมถึงเลือกใช้บริการของเรา

1.ทางด่วนสีเขียวทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยจากมณฑลกวางตุ้ง 2. เทคนิคการส่องกล้องผ่าตัดโรคมะเร็งระดับนานาชาติ 3. ทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา 4. การบริการที่เป็นกันเองและสะดวกสบาย 5. ที่สภาพแวดล้อมที่ดีและมีความสะดวกสบาย
*
*
*
มี ไม่มี